Stångåstadens
Fastighetsregister 2021

Stångåstadens
Fastighetsregister 2022

Abisko/Övre Vasastaden

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
0301 Assessorn 5 Götg 15 A-B, 17 A-E, Norgeg 1, 3 A-C 1949 5 612 89 5 037 6 460 1 283 10 575 244 424 82 808 21 164
0302 Assessorn 4 Danmarksg 4 A-E 1951 3 380 51 3 314 4 337 1 309 1 66 62 941 59 575 9 524
0303 Assessorn 7 Danmarksg 6 A-D, 8 A-D 1950 4 752 72 4 114 5 175 1 258 13 638 263 412 63 816 11 969
0304 Astrologen 1 Götg 7 A-E, 9 A-C 1950 4 497 65 3 961 4 824 1 218 7 536 160 299 59 525 8 140
0305 Arvtagaren 1 Tönsbergsg. 4 A-K 1950 3 677 67 3 470 4 908 1 414 1 207 273 1 320 61 646 34 426
0306 Adjutanten 1 Isafjördursg. 4 A-D 1951 2 936 54 2 923 3 892 1 332 1 13 8 629 58 835 38 802
0307 Akrobaten 1 Joensuug. 4 A-J 1951 3 553 66 3 541 4 668 1 318 1 12 8 649 57 170 26 028
0308 Aktören 1 Roskildeg. 4 A-D 1951 3 807 60 3 495 4 391 1 256 3 312 67 215 54 130 21 520
0309 Assessorn 3 Götg 11 A-B, 13 A-D 1950 3 058 65 1 787 2 129 1 191 3 1 271 1 141 897 26 297 6 863
0310 Assessorn 6 Norgeg 6-18 1989 5 492 64 5 492 6 824 1 243 0 0 0 87 800 21 050
1401 Abisko 2 Götg 19-35, Norgeg 2-4 1958 8 152 56 4 100 5 106 1 245 32 4 052 2 938 725 79 177 35 638

Blästad

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
3724 Räknehäftet 1 Blästadsg 81-193 1979 4 996 52 4 727 5 672 1 200 2 269 258 961 51 256 8 900
3725 Räknehäftet 42 Blästadsg 0 0 0 0 0 0 0 0
3726 Räkneordet 70 Blästadsg 0 0 0 0 0 0 0 0
3799 Vidingsjö 1:1 0 0 0 0

Ebbepark

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
5101 Industribyggnaden 2 Wahlbecksgatan 6 2021 2 065 31 2 065 3 808 1 844 0 0 0 61 600 64 017
5102 Industrifastigheten 1 Wahlbecksgatan 8 2022 9 979 135 9 548 8 679 909 3 431 2 277 5 283 147 000 397 492
5103 Industrin 9 u uppf 0 0 0 38 000 42 331
5104 Industrin 12 u uppf 0 0 0 60 810 6 110
5105 Industrin 14 u uppf 0 0 0 0 30 945
5106 Ikonen 4 u uppf 0 0 0 0 30 945
5107 Industrin 10 u uppf 0 0 0 3 285 4 963
5108 Industriroboten 2 u uppf 0 0 0 35 661 19 996

Ekängen

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
3215 Stensäter 1:363 Grönkålsvägen 2-32 2009 1 680 16 1 680 2 410 1 435 0 0 0 19 472 31 463
3216 Bärstadsskogen 1:7 u uppf 3 952 38 3 952 3 720 941 0 0 0 20 874 108 087
Stensätter 1:257 0 0 0 0
3256 Stensätter 1:354 Vitkålsvägen 11 2010 113 1 113 159 1 404 0 0 0 2 168 2 387
3301 Rystadstuna 1:42 spec enhet 0 0 0 0 19 995

Eskadern

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
2001 Eskadern 2 Djurgårdsg 71-95 1962 22 111 326 21 336 27 185 1 274 25 775 727 938 443 583 139 365

Gottfridsberg

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
1701 Fjärilen 4 (del block Student) Smedjeg 11-13, 15-17, Skolg 10, Västanåg 13 1972 3 040 60 2 680 3 219 1 201 14 360 298 828 97 659 37 871
1702 Falken 11 Opphemsg 1-7, Sandg 2 A-D, 4-8, Skolg 25 1973 7 371 105 5 972 6 788 1 137 17 1 399 484 346 118 611 12 197
1703 Fogden 11 Hjälmsätersg 12 A-C, 14 A-C 1975 5 115 75 4 507 5 983 1 327 7 608 355 584 94 371 9 878
1704 Fogden 10 Hjälmsätersg 18 A-C, 20 1975 4 968 80 4 938 6 048 1 225 3 30 40 1 322 102 185 6 790
1705 Fogden 7 Hjälmsätersg  10 A-J 1977 4 666 57 4 510 5 464 1 212 3 156 74 473 90 516 8 839
1706 Fogden 8 Hjälmsätersg 16 A-G 1977 3 251 39 3 235 3 894 1 204 1 16 7 428 64 230 4 901
1707 Fogden 15 Hjälmsätersg 22 A-L, Hjälmg 5 1977,34 6 138 75 6 111 7 318 1 198 3 27 6 236 121 792 4 227
1708 Floristen 1 Hjälmsätersg 1 1977 0 0 0 0 0 0 0 6 816 519
1709 Flodhästen 4 Västanåg 10 1978 2 263 33 2 263 4 204 1 858 0 0 0 84 232 65 060
1710 Filantropen 2 Dalg 1 A-C, Skolg 9 A-C, 11 A-B 1978 4 196 48 4 196 4 875 1 162 0 0 0 81 000 6 415
1711 Filantropen 1 Hjälmg 10 1929 483 6 483 569 1 179 0 0 0 10 500 4 057
1712 Fogden 16 Smedjeg 5 A-G 1979 3 276 42 3 228 3 922 1 215 1 48 24 495 63 200 6 949
1713 Fogden 17 Hjälmg 8 A-B 1929 554 9 498 599 1 203 2 56 28 492 10 098 1 048
1714 Fakiren 1 Opphemsg 9, Slogatan 32 1947 918 21 918 1 239 1 350 0 0 0 19 800 7 237
1720 Omtanken 2 Hjälmsätersg 4 A-B, 6 A-D, 8 A-B 1987,29 7 286 86 7 110 8 913 1 254 3 176 23 133 150 090 27 004
1737 Fogden 12 Hjälmgatan 15 A-B-C 1934 1 545 28 1 469 2 216 1 509 3 76 25 324 33 814 19 483
1738 Filosofen 1 Hjälmg 16 A-B 1937 847 12 804 852 1 060 4 43 14 332 14 672 1 173
1739 Filosofen 2 Hjälmg 14 A-B, Dalg 8 1936 817 19 755 939 1 244 1 62 14 227 15 472 1 928
1740 Filosofen 10 0 0 0
1904 Fakiren 8 Sandg 12 A-C 1945 959 18 936 1 064 1 137 2 23 13 565 17 655 2 254

Hejdegården

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
0601 Seglaren 5 Heimdalsg 5 1952 679 10 611 706 1 156 1 68 35 510 12 257 1 952
0602 Styrmannen 1 Heimdalsg 6 A-C 1952 1 578 33 1 578 2 461 1 560 0 0 0 35 697 16 516
0604 Silverräven 10 Atlasg 14 A-C 1937 979 30 971 1 441 1 484 1 8 2 218 22 800 2 514
1801 Hägern 9 Gripg 1-15 1967,55 13 247 157 12 824 14 642 1 142 12 423 122 288 246 523 43 968
1802 Daggkåpan 9 Ådalag 1-3 1959 2 396 37 2 254 3 083 1 368 2 142 81 572 46 232 39 579
1803 Daggkåpan 11 Strandg 10 A-D, Ådalag 4 A-B, 6 A-B 1959 5 197 66 5 190 6 411 1 235 2 7 38 5 498 102 770 17 324
1804 Daggkåpan 16 Ådalag 2 B 2011 2 994 32 2 559 4 202 1 642 1 435 880 2 023 80 044 67 866
1805 Daggkåpan 17 Hamng 23 1928 509 0 0 1 509 401 787 3 235
1903 Seglaren 3 Atlasg 8 A-C 1943 936 18 936 1 484 1 586 0 0 0 22 000 12 518

Innerstaden

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
0801 Dansen 1 Emriks gata 2-16 2012 5 092 60 4 705 7 915 1 682 2 387 720 1 860 150 438 121 890
0802 Dansbanan 1 Emriks gata 18-38 2013 5 219 61 5 057 8 410 1 663 2 162 340 2 101 158 163 127 112
0803 Dansen 2 Emriks gata 16 2012 0 0 0 0 0 63 6 705 9 919
0901 Enbusken 22 Barnhemsg 1-3, Drottningg 50, Elsa Brändströmsg 2-8 1954 9 461 108 7 590 9 236 1 217 16 1 871 1 949 1 042 146 683 25 070
0902 Enbusken 21 Barnhemsg 5 A-B, Elsa Brändströmsg 10 1939 1 623 17 1 373 1 720 1 253 7 250 213 850 30 929 7 540
0903 Ejdern 11 Elsa Brändströmsg 1 1962 1 969 16 1 490 1 558 1 046 3 479 441 921 29 641 3 732
0904 Ejdern 12 Barnhemsg 11-13, Djurgårdsg 10-14 1994 6 421 57 4 858 6 384 1 314 7 1 563 15 10 111 693 25 808
0905 Ejdern 13 Barnhemsg 15 1973 1 662 44 1 662 2 775 1 670 0 0 0 53 062 50 344
0906 Ejdern 16 Barnhemsg 19-23, Djurgårdsg16-18 1956 3 796 36 2 476 3 131 1 264 10 1 320 1 364 1 033 57 310 10 203
0907 Eternellen 46 Drottningg 44-46 1957 4 331 37 2 863 3 665 1 280 12 1 468 1 451 988 68 020 16 850
0908 Elden 13 Nyg, Drottningg 58, 51, Nyg 56 1958 2 922 27 1 933 2 469 1 277 7 989 892 902 45 214 6 079
0910 Ekorren 21 Barnhemsg 6 A-B, 8 A-D 1932,61 4 209 57 4 027 5 393 1 339 7 182 116 635 85 423 30 994
0911 Elden 7 S:t Korsg 5-9, Storg 60 A-B 1929,1986 776 9 737 965 1 309 3 39 20 513 15 220 4 607
0913 Dryckeshornet 6 Drottningg 27, S:t Larsg 36 1929 1 404 11 1 232 1 267 1 028 4 172 169 983 22 693 848
0914 Dryckeshornet 2 Drottningg 31 A-B, Klosterg 41 1929 1 579 18 1 418 1 591 1 122 4 161 132 821 27 771 4 866
0915 Ekollonet 4 Drottningg 35, Hospitalgränd 3-5 1929 1 800 17 1 715 1 821 1 062 1 85 0 0 30 805 5 838
0916 Elddonet 16 Apotekareg 1 A, 1 C, Drottningg 39-41 1929 4 754 37 4 674 4 953 1 060 5 80 36 450 82 191 4 173
0917 Eolus 4 Apotekareg 6 A, 8 A-C 1929 1 210 10 872 960 1 101 5 338 551 1 630 53 298 7 636
0918 Eolus 5 Apotekareg 6 B, Nyg 39-41 1 872 16 1 603 1 846 1 152 5 269 420 1 561 1 415
0919 Basfiolen 4 Hantverkareg 2-8, Platensg 1 B-C, Stora Torget 6, 7, 8, Åg 32-34 1929,88 4 002 17 1 340 1 768 1 319 15 2 662 7 204 2 706 84 084 18 927
0920 Detektiven 17 Linnég 15 1939 1 061 16 998 1 281 1 284 2 63 20 312 20 520 3 797
0928 Dalkullan 15 Drottningg 8, Hamng 18, Kullag 8-12 1987 2 895 34 2 364 3 017 1 276 3 531 742 1 398 55 118 10 399
0929 Eolus 3 S:t Korsg  2, 4 A-B 1986 852 10 852 1 127 1 323 0 0 0 18 000 2 860
0930 Eolus 6 S:t Korsg 1, 3 A-B 1986 619 8 606 821 1 354 1 13 14 1 077 13 257 2 482
0931 Egypten 17 Nyg 43 A-B, 45, S:t Korsg 6 A-B 1986 3 087 39 2 933 3 930 1 340 3 154 187 1 214 63 674 8 560
0932 Egypten 18 Nyg 48 A-C, Nyg 52 A-B, Drottningg 49 1985 5 347 61 4 421 6 127 1 386 10 926 864 933 102 074 48 106
0933 Bokbindaren 1 Kungsg 14 A 1987 445 6 445 532 1 195 0 0 0 8 936 1 486
0934 Ekoxen 1 Klosterg 62, 62 C, Linnég 16 1929 1 250 11 1 062 1 381 1 300 2 188 202 1 074 25 357 6 161
0936 Dynamon 1 Göran Dyks g 2, S:t Larsg 25 1952 1 994 19 1 288 1 628 1 264 4 706 1 349 1 911 41 088 15 526
0938 Ejdern 17 Elsa Brändströmsg 3 1929 2 144 5 315 403 1 280 8 1 829 2 027 1 108 16 930 15 940
0939 Eddan 11 Drottningg/Nyg 2020 10 170 133 7 584 15 242 2 010 14 2 586 3 494 1 351 335 400 446 221
0940 Emblan 1 Drottningg/Nyg 2021 6 788 97 6 074 12 015 1 978 7 714 1 389 1 945 232 759 287 363

Jakobsdal

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
1501 Nyckelblomstret 1 Uvelundsg 1-25, 4-24 1990 10 322 113 9 869 10 879 1 102 10 453 468 1 034 155 496 45 712

Johannelund

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
0501 Tackjärnet 8 Ödegårdsg  1-35 1951,56 10 303 168 9 276 12 628 1 361 31 1 027 1 257 1 224 157 097 79 888
1201 Torpet 1 Ödegårdsg 30-40 1956 5 798 96 5 790 7 089 1 224 1 8 13 1 652 95 307 28 439
1202 Tibasten 12 Ödegårdsg 14-16 1960 1 478 22 1 443 1 708 1 183 3 35 14 400 21 502 5 612
1203 Timotejen 7 Vessleg 3 477 7 406 494 1 216 3 71 33 463 25 876 2 074
1204 Tumlaren 11 Vessleg 4, 6 A-B 1953 1 270 21 1 219 1 514 1 242 2 51 28 549 6 011
1205 Tumlaren 12 Utterg 15-17 1958 709 10 709 839 1 183 0 0 0 10 587 1 020
1503 Tavernan 3 Skogslyckeg 3 A-B, 5 A-B, 7-9 1960 16 031 139 10 815 11 610 1 073 26 5 216 5 702 1 093 182 000 45 846
1504 Tenngruvan 6 Skogslyckeg 11 A-D, 13 A-D, 15 A-D, 17 A-D 1958 7 692 120 7 658 8 458 1 104 4 34 22 647 108 281 10 396
1505 Takskägget 4 Skogslyckeg 24 A-B 1961 1 855 30 1 855 2 285 1 232 0 0 0 28 067 4 161
1506 Takskägget 3 Skogslyckeg 20-22 1961 1 855 30 1 855 2 293 1 236 0 0 0 28 047 4 109
1507 Takstolen 2 Skogslyckeg 18 A-B 1960 1 855 30 1 855 2 315 1 248 0 0 7 28 281 4 856

Kungsgateområdet

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
0921 Byggmästaren 14 Kungsg 13-19, 21 A-B, Repslagareg 7 A-B, 9, Snickareg 4 A-C, 6 A-B 1979 8 619 93 8 304 9 478 1 141 4 315 416 1 320 159 270 30 207
0922 Blandaren 16 Gasverksgr, Repslagareg 4, 2 1979 3 532 39 2 558 2 909 1 137 4 974 1 034 1 062 55 689 10 603
0923 Badhuset 13 Repslagareg 8-12 1979 4 942 54 4 550 5 272 1 159 9 392 642 1 638 93 778 16 349
0924 Bokbindaren 20 Kungsg 10-14, Repslagareg 13 A-D, Snickareg 8-12 1981 5 600 65 5 586 6 337 1 134 1 14 10 714 105 000 22 354
0925 Bajonetten 13 Kungsg 1-7, 4 A-B, Snickareg 3 A-E 1982 6 767 88 6 701 7 844 1 171 2 66 4 63 129 327 35 681
0926 Bajonetten 17 Kungsg 6 1940 708 11 708 1 042 1 472 0 0 0 15 800 8 091
0927 Bajonetten 18 Snickaregatan 5 A-D_NY 2011 1938 1 761 23 1 605 1 867 1 163 4 156 92 588 30 309 18 522

Lambohov

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
4001 Isberget 19 Plöjareg 2-50, 52 A-B 1980 3 656 35 3 012 3 321 1 102 5 644 638 990 45 628 14 302
4002 Isbarken 17 Plöjareg 54-94, 98-104 1981 4 697 55 4 671 5 126 1 097 2 26 17 644 66 727 16 262
4003 Isbiten 21 Plöjareg 1-47 1980 1 798 21 1 778 1 910 1 074 1 20 0 0 25 378 9 804
4004 Isblocket 15 Plöjareg 49-77 1980 846 10 846 934 1 104 0 0 0 12 348 4 743
4005 Isbrodden 66 Boställsg 5-11, 55-65 1981 3 137 34 2 801 3 061 1 093 6 336 302 898 41 995 9 565
4006 Isbrodden 65 Boställsg 13, Bygdeg 412 1981 1 990 24 1 990 2 160 1 086 0 0 0 28 000 8 250
4007 Isbrodden 55 Bygdeg 298, 338-354 1982 4 384 51 4 320 4 711 1 091 3 64 64 1 000 61 612 14 380
4008 Isbrodden 64 Boställsg 15-17, Bygdeg 360-384, 414-428 1982 3 795 41 3 359 3 684 1 097 3 436 535 1 227 48 849 12 802
4009 Isblomman 28 Rättareg 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4010 Isglassen 1 Hemmansg 60-118 2008 3 072 30 3 072 4 037 1 314 0 0 0 56 600 43 920
4011 Isläget 1 Hemmansg 19-31, Lagfartsg 21-23 2008 896 9 896 1 227 1 369 0 0 0 17 984 12 280
4101 Isbjörnen 1 Tröskareg 5-35 1982 7 954 92 5 635 6 071 1 077 11 2 319 2 829 1 220 112 286 26 449
4102 Isbjörnen 3 Tröskareg 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4103 Isstacken 1 Arrendeg 92-106 1983 2 569 35 2 380 2 738 1 150 3 189 273 1 444 36 324 8 090
4104 Isstycket 1 Arrendeg 35-75 1983 6 739 90 6 358 7 133 1 122 7 381 395 1 037 91 556 21 005
4105 Istappen 1 Arrendeg 1-33 1982 4 610 69 4 557 5 220 1 145 6 53 22 417 66 405 17 429
4106 Issågen 1 Arrendeg 46-90 1983 2 503 22 2 503 2 679 1 070 0 0 0 36 017 6 188
4107 Istiden 1 Arrendeg 2-44 1982 2 254 20 2 254 2 405 1 067 0 0 0 32 417 5 127
4201 Isprinsessan 2 Lantmannag 151, 155-175, 235, 239-251 1982 5 211 65 4 946 5 442 1 100 6 265 309 1 167 70 657 12 875
4204 Isprinsessan 1 Lantmannag 177-233 1982 2 958 26 2 742 2 896 1 056 3 216 9 42 40 115 7 497
4205 Isprinsessan 3 Lantmannag 107-149, 153 1982 2 448 20 2 050 2 207 1 077 2 398 586 1 472 32 057 7 516
4236 Ispiken 1 Lantmannag 160-230 1984 3 766 38 3 747 4 104 1 095 2 19 13 676 53 990 10 538
4237 Ispiken 2 Lantmannag 122-156 1984 2 944 37 2 932 3 271 1 116 1 12 8 648 42 241 8 394
4238 Isprinsen 1 ingår i 4235 0 0 0 0 0
4239 Iskälken 39 0 0 0 0
4240 Islandet 2 Utsädesg 62-114, 116A-B 2012 2 304 27 2 304 3 106 1 348 0 46 200 40 399
4241 Isfältet 2 Utsädesg. 122-128 2015 4 224 64 4 224 6 787 1 607 0 98 800 83 462

Linghem

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
3201 Gällstad 1:293 Grönsångarev 1-11, Sävsångarev 24-38 2014 2 732 30 2 732 3 805 1 393 0 49 400 53 838
3202 Gällstad 1:19 Askebyv 4 A-C 1966 868 12 868 894 1 030 0 0 0 9 804 3 317
3203 Gällstad 1:20 Askebyv 4-34 2016 1 584 24 1 584 2 646 1 670 0 0 0 34 426 39 515
3204 Gällstad 1:21 Askebyv 36-64 1967 937 15 912 1 210 1 326 1 25 0 0 12 401 11 678
3205 Gällstad 1:23 Gällstadsv 5 A-D 1967,2016 1 634 21 1 634 1 878 1 150 0 0 0 20 217 12 768
3207 Himna 11:332 Sparvsångsv 1-57, 2-62 1991 4 533 55 4 398 4 465 1 015 1 135 168 1 242 41 126 24 386

Ljungsbro

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
3101 Adamstorp 1:8 Evastigen 14 A-B 1958 957 18 957 1 271 1 328 0 0 0 11 958 6 815
3102 Adamstorp 1:9 Evastigen 12 A-B 1959 966 18 957 1 243 1 299 2 9 6 659 11 924 9 711
3103 Adamstorp 1:10 Evastigen 10 A-B 1960 1 027 18 984 1 267 1 287 3 43 3 73 12 072 9 764
3104 Malfors 4:70 Evastigen 7 A-B, O G Svenssons v 10 A-B 1962 2 097 36 2 082 2 766 1 329 2 15 3 199 21 143 28 829
3105 Malfors 4:95 Norra Cloettav 24 A-B, 26 A-B, 28 A-B, Bohemsv 2 A-C, 4 A-B, O G Svenssons v 9 A-B 1964 5 645 76 4 990 5 250 1 052 29 655 375 573 53 453 8 279
3106 Malfors 4:94 Bohemsv 6 A-B, 8 A-B, 10 A-B, 12 A-B, O G Svenssons v 11 A-B, 13 A-B, 15 A-B 1966 5 680 72 5 305 5 505 1 038 27 375 180 480 55 420 8 624
3108 Malfors 4:35 Evastigen 6 1942 1 040 10 802 905 1 128 3 238 31 130 9 143 2 301
3109 Malfors 4:36 O G Svenssons v 8 A-C 1945 660 12 660 837 1 268 0 0 0 7 767 2 873
3110 Malfors 4:37 O G Svenssons v 6 A-C 1945 660 12 660 860 1 302 0 0 0 7 967 3 138
3111 Malfors 4:38 O G Svenssons v 4 A-C 1946 660 12 660 839 1 272 0 0 0 7 767 3 252
3112 Malfors 4:54 Adamstorpsv 6 A-C spec enhet 1 298 12 654 -13 -19 1 644 948 1 473 0 13 039
3113 Malfors 4:58 Adamstorpsv 8 A-C 1945 644 12 644 1 029 1 598 0 0 0 9 129 10 882
3116 Kanaljorden 2:4 Spantv 2, Trossv 1-3 spec enhet 1 730 23 1 382 0 0 2 348 2 507 7 204 0 9 368
3117 Malfors 4:102 Adamstorpsv 10 A-D, 12 A-C 1970 1 701 27 1 323 1 538 1 163 2 378 192 508 15 834 1 808
3118 Malfors 4:60 OG Svenssons väg 2 A-B 1955 549 8 466 508 1 090 4 83 28 340 5 733 780
3119 Adamstorp 2:1 Evastigen 8 A-B 1955 535 8 466 516 1 107 3 69 49 713 5 450 918
3120 Adamstorp 1:18,  Hus X1 Evastigen 17 1992 1 287 14 1 287 1 464 1 138 0 0 0 15 655 7 026
3122 Adamstorp 1:12, Hus X2 - X7 Evastigen 15, 19-47, Adamstorpsv 13, 45-47 1991,93,94 6 383 52 3 603 3 072 853 6 2 780 4 643 1 670 8 801 35 971

Magistratshagen

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
2002 Ellipsen 5 Föreningsg 21-31 1981 9 561 110 9 559 13 542 1 417 1 2 0 0 216 283 118 614

Majelden

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
0101 Liljan 2 Vistv 35 A-B, 43 A-C, Majeldsv 2, 4 A-B, 6 A-C 1948 5 090 67 4 484 5 535 1 234 10 606 276 455 67 936 17 687
0102 Taklöken 1 Bockhornsv 2, Majeldsv 1 A-E 1948 2 216 36 2 109 2 708 1 284 2 107 49 458 33 034 4 721
0103 Tallen 1 Bockhornsv 1, 3 1948 3 062 36 2 969 3 438 1 158 4 93 54 581 43 048 17 311
0104 Taggen 2 Bockhornsv 4-5 1948,2018 5 336 68 5 310 8 725 1 643 3 26 10 378 127 846 138 427
0105 Talgoxen 1 Vårdkasv 2 A-B, 4 A-B, 6 A-B, 8 A-C 1948 4 164 54 3 720 4 620 1 242 9 444 119 268 55 395 29 770
0106 Taggsvampen 1 Vårdkasv 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 1949,2016 4 972 58 4 112 6 111 1 486 11 860 1 254 1 458 91 528 72 378
0107 Lövkojan 1 Vistv 30 A-B, 32 A-B;Vädursg 3 A-B;Ramstorpsg 37 A-B 1949 4 351 60 4 142 4 995 1 206 6 209 87 416 61 819 12 042
0108 Linneán 1 Vädursg 2 A-D 1949 2 288 28 2 167 2 573 1 187 6 121 52 430 31 978 5 573
0109 Laxen 1 Ramstorpsg 34-52 1986 7 430 86 6 257 7 666 1 225 5 1 173 1 714 1 462 131 675 24 874
1101 Talismanen 13 Eklundsg 2, Majeldsv 9-15 1953 2 606 44 2 585 3 050 1 180 3 21 15 726 41 008 8 745
1102 Lyran 3 Majeldsv 8 A-B, 12 1953 1 500 27 1 494 1 822 1 220 1 6 4 718 23 422 8 184
1103 Luftslottet 2 Prästbolsg 1, Lerlyckeg 1-13, Solvändan  1 A-B, 3 A-B, 2-4, Vistv 36, Prästbolsg  3 A-B, 5 A-B, 7 A-B, 9 A-B 1953 14 450 256 14 143 17 368 1 228 13 307 105 342 231 978 65 671
1104 Lunden 1 Prästbolsg  4 A-G 1953 3 278 48 2 991 3 592 1 201 4 287 119 415 48 437 10 462
1105 Lyckohjulet 1 Vistv 34 A-B 1954 1 794 18 1 008 1 226 1 216 6 786 617 785 19 178 6 970
1106 Lysmasken 2 Ramstorpsg 54-62 1954 939 7 686 769 1 121 1 253 344 1 358 11 855 3 199

Malmslätt

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
3501 Valresultatet 2 Milds g 10-16 1951 1 180 18 1 042 1 427 1 369 13 138 79 572 14 398 19 240
3502 Vedstapeln 1 Furubackav 14 1936 542 6 522 491 940 1 20 11 553 6 800 755
3601 Vedsäcken 1 Allév 8 A-B, 10 A-B, 12 A-B, 14 Norrmalmsvägen 9 1956 3 318 46 2 975 3 084 1 037 4 343 194 566 40 494 4 994
3602 Vedsäcken 2 Allév 6 A-B 1968 1 058 16 1 058 1 100 1 040 0 0 0 14 030 645

Mjärdevi

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
4301 Importgodset 1 Storskiftesg 75-111 1992 7 588 68 7 588 7 044 928 0 0 0 112 603 54 276
4302 Importaffären 3 Tröskareg 2-8, Enskiftesg 1-5, 9 1992,93 10 442 120 10 442 9 385 899 0 0 0 138 869 74 794
4303 Importfirman 1 Storskiftesg 87 A 1992 0 0 0 0 0 0 0 702

Roxen Strand

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
3214 Stensäter 1:22 Bryggvägen 4-14 2008 558 6 558 893 1 601 0 0 0 17 460 15 452

Ryd

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
2601 Ostformen 1 Alsättersg 2, 4 A-B, 6 A-B, 8, 10 A-B, 12 A-B, 14 A-B, 16 A-B 1971 3 874 48 3 840 3 889 1 013 3 34 18 526 44 140 3 657
2602 Ostformen 2 Alsättersg  18 A-B, 20 A-B, 22, 24 A-B, 26 A-B, 28 A-B, 30 A-B 1970 4 209 48 4 187 4 172 996 3 22 10 473 47 305 3 252
2603 Ostformen 3 Rydsv 224, 226 A-B, 228 A-B, 230 A-B, 232 A-B, 234 A-B, 236 A-B, 238 1970 4 106 48 4 082 4 139 1 014 2 24 11 472 46 931 3 280
2604 Ostformen 4 Rydsv 194 A-B, 196 A-B, 198, 200 A-B, 202 A-B, 204 A-B, 206 A-B, 208 A-B, 210 A-B, 212, 214 A-B, 216 A-B, 218 A-B, 220 A-B, 222 1970 8 211 96 8 108 8 173 1 008 6 103 22 214 93 688 6 285
2702 Ostformen 13 Mårdtorpsg 25-31 1972 6 998 47 2 415 3 529 1 461 17 4 583 6 591 1 438 68 200 62 503
2703 Ostpressen 1 Mårdtorpsg 33-57 1972,88 10 283 124 8 833 10 372 1 174 4 1 450 1 946 1 342 33 600 40 477
2705 Ostformen 14 (del block Student) Alsättersg 44-46 1989,71 422 0 0 0 3 422 0 0 19 857 17 158
2706 Ostduken 3 Björnkärrsg 15 D specialenhet 1 322 0 0 0 1 1 322 1 045 790 0 1 723
2707 Ostkniven 7 Mårdtorpsg 51-57 0 0 0 0 0 0 0 0
2801 Ostborret 1 Rydsv 264-294 1974 11 334 194 10 552 11 024 1 045 20 782 835 1 068 128 733 20 001
2802 Ostborret 2 Rydsv 296 A-C, 298 A-C, 300, 302 A-C, 304A-C, 306 A-C, 308 A-B, 310, 312 A-B, 314 A-B, 316 A-C, 318 A-C, 320, 322 A-B, 324 A-B 1973 10 361 128 10 284 10 691 1 040 6 77 28 364 121 024 11 893
2803 Ostborret 3 Rydsv 326 A-C, 328 A-C, 330, 332 A-B, 334 A-B, 336 A-C, 338 A-C, 340, 342 A-C, 344 A-C, 346 A-C, 348 A-C, 350, 352 A-C, 354 A-C 1972 11 157 136 10 880 11 312 1 040 8 277 42 152 128 035 12 943
2804 Ostborret 4 Rydsv 356 A-C, 358 A-C, 360, 362 A-C, 364 A-C, 366 A-C, 368 A-C, 370, 372 A-C, 374 A-C 1972 7 769 96 7 718 8 038 1 041 4 51 38 745 90 408 8 710
2805 Ostborret 5 Rydsv 376 A-B, 378 A-B, 380, 382 A-C, 384 A-C, 386 A-B, 388 A-B, 390, 392 A-C, 394 A-C 1971 6 519 80 6 400 6 681 1 044 5 119 20 168 75 361 6 855
2806 Ostborret 6 Rydsv 396 A-C, 398 A-D, 400, 402 A-B, 404 A-B, 406 A-C, 408 A-C 1971 5 183 64 5 158 5 370 1 041 2 25 11 422 61 258 5 607

Skattegården

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
2401 Gåsen 1 Skattegården 101-136 1974 12 954 160 12 882 10 288 799 3 72 36 504 152 585 23 532
2402 Gåsen 2 Skattegården 73-100 1973 8 879 114 8 801 9 169 1 042 2 78 0 0 103 992 9 812
2403 Gåsen 3 Skattegården 23-54 1973 10 768 132 10 656 11 042 1 036 3 112 42 379 127 144 12 538
2404 Gåsen 4 Skattegården 1, 2 A-B, 3, 4, 5, 6 A-F 1975 8 234 118 7 850 8 519 1 085 16 384 131 341 97 070 18 600
2406 Gåsen 6 Skattegården 8-22, 55-71 1972 10 734 132 10 656 11 000 1 032 2 78 8 101 122 248 9 583
2408 Gåsen 8 (Samfällighet) Skattegården 0 0 0 0 0 0 0 0

Stolplyckan

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
2003 Ellipsen 6 Föreningsg 35-59, Skytteg 1-3 1981,40 17 065 218 15 562 20 724 1 332 16 1 503 2 056 1 368 328 709 79 230
2004 Ellipsen 10 0 27 256

Södra Ekkällan

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
2211 Livdragonen 1 Kanong 2-39, Dragong 2-4, Pansarg 2-37 2010,2013 5 447 56 5 447 7 925 1 455 0 0 0 104 587 107 744
2212 Elitlöparen 1 Befälsg 2-4, Plutonsg 3 och 5, Lilla Tinnerbäcksgänd 1, Garnisonsv 21, 23, 25 2014 8 358 115 8 358 13 183 1 577 1 0 0 250 164 175 347

T1

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
5001 Idrottsledaren 1 Drabantg 2-12, Furirg 2-16, Kaserng 6 1929,90 9 697 129 9 076 11 792 1 299 9 621 779 1 254 210 808 58 186
5002 Idrottshallen 3 Kaserng 4, Översteg 3 A-D, 5-11 1929,91 3 923 61 3 461 4 587 1 325 5 462 473 1 024 80 639 24 310
5003 Idrottsplutonen 1 Kaptensg 19 A 1929 3 559 51 3 559 4 511 1 268 0 0 0 78 000 21 252
5004 Idrottskansliet 1 Gustaf Smiths pl 1 1929 893 8 893 1 103 1 235 0 0 0 19 400 6 722
5005 Idrottsläraren 1 Rekrytg 9-45, 49-65 1992 8 810 96 8 360 10 707 1 281 5 450 526 1 167 189 625 65 831
5007 Idrottsföreningen 1 Trumslagareg 2-120 1993 5 500 61 5 465 6 997 1 280 1 35 0 0 94 135 30 047
5008 Industrin 7 Drabantg 47-49, Rekrytg 12-14 1994 2 042 33 2 042 2 854 1 397 0 0 0 48 200 13 526
5009 Idrottsklubben 1 Drabantg 43-45, Rekrytg 2-4, 8-10 1994 5 048 70 4 861 6 554 1 348 1 187 150 800 112 000 32 349

Ullstämma/Harvestad

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
3808 Rasten  11 Ullstämmav 1-108,  122-176 1991,92 7 303 82 7 237 8 573 1 185 4 66 43 646 117 799 48 078
3809 Nässelduken 1 Hembygdsv 1-19, Klockstapelg 2-24, Nybrov 2-26 2015 3 114 33 3 114 4 764 1 530 0 45 126 64 857
3810 Nässelmasken 2 Fredrikslundsg 2-18 2016 3 150 48 3 150 5 608 1 780 0 81 600 74 373

Valla/Fridhem

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
0701 Orrhönan 1 Ulvåsav 4 A-C 1952 1 923 38 1 757 2 681 1 526 8 166 114 689 32 543 20 109
0702 Orrspelet 1 Sydsvängen 2-4, 8-10, Ulvåsav 6-20 1952 7 814 130 6 842 10 137 1 482 16 972 594 611 111 222 116 457
0703 Ottefågeln 1 Ulvåsav 5-9 1953 1 949 36 1 938 2 991 1 543 4 11 47 4 273 45 150 27 386
0704 Odörtsplantan 1 Bobergsg 1-5 1953 1 975 36 1 938 2 999 1 547 6 37 12 324 35 950 27 820
0705 Ollonskogen 1 Bobergsg 2-20 1952 6 258 80 5 535 7 669 1 386 16 723 380 526 120 654 74 626
0706 Fiskaren 4 Ombergsg 3, 5 1998 812 12 812 1 313 1 617 0 0 0 16 851 6 997
0707 Fiskaren 11 ingår i 0706 0 0 0 0 0 0 0 0
0709 Ombudsmannen 11 Göstringsgatan 1-5 2015 5 198 65 4 563 7 385 1 618 3 635 1 358 2 139 115 064 120 762

Vallastaden

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
4501 Insikten 4 Lärdomsg 10 2017 1 067 17 1 067 1 964 1 841 0 0 0 28 200 32 054
4502 Insikten 3 Lärdomsg 8 2017 1 137 17 1 137 2 051 1 804 0 0 0 28 800 34 283
4503 Initiativet 14 Fredrik Hasselqvists gata 2, 4, 6, 8 2017 640 4 640 792 1 238 0 0 0 9 336 18 160
4504 Isotopen 5 Hugo Theorells gata 4 2017 1 045 15 1 045 1 923 1 840 0 0 0 26 962 34 635
4505 Isotopen 6 Hugo Theorells gata 6 2017 522 8 522 1 003 1 921 0 0 0 14 250 17 253
4506 Isotopen 7 Hugo Theorells gata 8 2017 534 8 534 1 011 1 894 0 0 0 14 493 17 253

Vasastaden Norra

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
1404 Anders 10 Platensg 30-36, Sveag 12-14, Östgötag 51 A, 53 1984 6 678 87 5 896 7 433 1 261 2 782 1 169 1 494 127 648 25 953
1405 Alrunan 9 Östgötag 60 A-B 1929 576 8 511 614 1 201 3 65 24 369 10 185 2 062
1406 Alrunan 8 Sveag 18 1929 261 6 261 345 1 321 0 0 0 5 914 2 292
1407 Alrunan 2 Sveag 20 A-B 1930 477 9 429 530 1 235 1 48 31 639 8 666 1 568
1408 Alrunan 1 Sveag 22, Kristinag 19 1929 907 13 759 931 1 227 2 148 99 669 15 725 2 495
1409 Axet 13 Östgötag 40 A-B 1933 1 946 23 1 820 2 068 1 136 1 126 120 953 36 185 7 461
1410 Axet 6 Östgötag 36 1933 1 098 12 1 098 1 223 1 114 0 0 0 20 800 3 588
1411 Axet 8 Östgötag 34 1936 1 078 15 1 078 1 293 1 200 0 0 0 21 600 4 029
1413 Beckasinen 5 Engelbrektsg 5 1929 1 520 23 1 520 1 827 1 202 0 0 0 28 600 4 158
1414 Beridaren 14 Platensg 31-35, Sveag 4-10 1989 5 836 78 5 804 7 057 1 216 1 32 14 443 117 186 27 059
1415 Agraffen 4 Industrig. 2-14, Sveag. 1-7 2018 15 102 208 14 119 26 888 1 904 11 983 1 653 1 682 596 510 570 863
1901 Aklejan 3, 5 Kristinag 14, 16 A-C, Lingg 1 A-B 1941 1 969 36 1 894 2 118 1 118 3 75 56 753 36 303 6 404

Vasastaden Södra

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
1402 Apeln 11 Vasav 41 1941 950 15 945 1 182 1 250 1 5 1 142 20 600 6 100
1403 Apeln 16 Vasav 37-39 1941 1 768 35 1 756 2 787 1 587 2 12 8 667 52 000 28 305
1601 Azaléan 16 Östgötag 20 A-C 1929 922 18 904 1 099 1 215 1 18 10 532 17 845 4 746
1602 Azaléan 52 Konsistorieg 14-30 1929 2 561 54 2 515 3 158 1 256 6 46 20 430 49 892 1 629
1603 Almen 1 Vasav 24, Banérg 7 1939 2 280 24 1 906 2 228 1 169 16 374 248 663 39 341 4 806
1604 Almen 2 Vasa 22 1938 1 447 16 1 292 1 497 1 159 6 155 57 368 25 275 3 314
1605 Almen 12 Östgötag 30, Vasav 20 1935 2 651 33 2 321 2 761 1 190 13 330 201 609 46 487 4 806
1606 Abborren 7 Vasav 40 A-B 1942 1 055 18 889 1 374 1 546 4 166 166 999 20 427 13 874
1607 Azaléan 53 Konsistorieg 38 A-C 1929 881 16 810 963 1 189 2 71 47 663 16 146 1 242
1608 Aspen 9 Hunnebergsg 11 A-B 1951 1 348 20 1 071 1 614 1 507 4 277 284 1 025 25 236 15 596
1609 Anemonen 4 Hunnebergsg 15 A-C, 17 A-C, 19 A-B, Östgötag 18 A-B 38,50,83 3 406 39 2 860 3 726 1 303 8 546 395 723 62 173 23 640
1611 Innerstaden 1:24 0 0 0 0
1612 Aspen 11 Barfoteg 1-7, Konsistorieg 2,4 A-D, 6, Östgötag 7-9 29,76 8 048 118 5 551 6 948 1 252 15 2 497 3 983 1 595 101 509 34 622
1613 Anemonen 3 Hunnebergsg 21 A-B, 23 A-B 1985 1 197 14 1 197 1 432 1 197 0 0 0 23 600 293

Vidingsjö

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
3701 Rotborsten 17 Långg 2 A 0 0 0 0 0 0 0 0 200
3702 Rotbladet 123 Långg 80 A 1975 0 0 0 0 0 0 0 260
3703 Rotbladet 122 Långg 129 A 1975 0 0 0 0 0 0 0 738
3704 Rotbladet 124 Greng 25 A 1975 0 0 0 0 0 0 0 386
3705 Rotfrukten 13 Greng 23 A 0 0 0 0 0 0 0 0
3706 Rottråden 16 Greng 125 A 0 0 0 0 0 0 0 0
3707 Rotskottet 59 Greng 44 A, 65 A, 84 A 1976 0 0 0 0 0 0 0 1 427 -6
3708 Rotbladet 127-128 Långg 52-80 1975 1 008 14 1 008 1 221 1 211 0 0 0 15 492 1 923
3709 Rotbladet 121 Långg 0 0 0 0 0 0 0 0 5 355
3710 Rotbladet 125-126 Långg 104-136 1975 1 168 16 1 168 1 436 1 230 0 0 0 13 459 2 311
3711 Rotborsten 16 Långg 0 0 0 0 0 0 0 0
3712 Rotbladet 131-132 Långg 89-129 1975 1 457 20 1 457 1 785 1 225 0 0 0 16 789 2 790
3713 Rotfrukten 14 Långg 0 0 0 0 0 0 0 0
3714 Rotbladet 129-130 Långg 25-61 1975 1 313 18 1 313 1 588 1 210 0 0 0 15 442 2 643
3715 Rotskottet 58 Greng 0 0 0 0 0 0 0 0
3716 Rotskottet 29-30 Greng 97-114 1976 1 266 15 1 062 1 307 1 231 1 204 371 1 813 16 687 2 436
3717 Rottråden 15 Greng 0 0 0 0 0 0 0 0
3718 Rotskottet 42-43 Greng 66-84 1976 1 297 18 1 297 1 579 1 218 0 0 0 20 144 2 507
3720 Rotskottet 56-57 Greng 36-53 1976 1 233 17 1 233 1 504 1 220 0 0 0 14 210 2 504
3722 Rotskottet 1-2 Greng 11-21 1975 1 457 20 1 457 1 788 1 227 0 0 0 16 790 2 757

Vikingstad

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde
3401 Bankeberg 14:67 Fålåsav 1 A-B, 3 A-B 1964 1 624 22 1 422 1 838 1 293 3 202 109 540 11 868 21 447
3403 Fålåsa 5:50 Storhagsg 73-81, 87-101 1984 6 394 85 5 607 4 807 857 4 787 1 414 1 796 47 814 17 850

Västra Berga

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
2201 Löjtnanten 1 Knektg 4-34,36,38 1964 11 851 163 11 430 13 400 1 172 28 421 113 268 169 570 69 748
2202 Luftbevakaren 1 Knektg5-63 1965 17 356 228 16 485 16 430 997 61 871 351 403 214 642 45 057
2203 Lavetten 1 Luftvärnsg 2-36 1964 9 978 132 9 682 9 857 1 018 31 296 138 466 126 609 19 945
2205 Landstormaren 1 Pionjärg 6-62 1965 15 753 194 15 221 19 398 1 274 47 532 361 679 233 430 164 635
2206 Larmvakten 1 Pionjärg 3-35 1965 9 486 126 9 152 10 669 1 166 30 334 162 485 120 765 16 870
2207 Landsknekten 1 Knektg 2 2007 2 694 39 2 694 3 867 1 435 0 0 0 55 600 32 165
2208 Laddstaken 1 Knektg 1-3 2007 2 694 38 2 624 3 807 1 451 1 70 34 486 56 721 26 384
2209 Luftbössan 1 Luftvärnsg 1 1966 0 0 0 0 0 0 0 2 903 155
2210 Lantvärnsmannen 1 Pionjärg 1 1966 2 534 40 1 382 0 0 2 1 152 3 313 2 876 3 523 11 966

Åbylund

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
1301 Osmanen 1 Stensättareg 1 A-G, 3 A-B 1955 4 511 81 4 440 6 493 1 462 7 71 126 1 775 76 794 43 627
1302 Orgelbyggaren 2 Skräddareg 1 A-G, 3 A-B 1956 4 565 77 4 442 6 585 1 482 11 123 62 501 77 570 46 475
1303 Ordinatan 5 Åbylundsg 18-28 1955 3 154 54 3 004 4 539 1 511 7 150 67 447 52 712 41 465
1304 Ordinatan 6 Åbylundsg 9-19 1953 3 302 56 3 264 4 902 1 502 3 38 13 342 46 260 44 128
1305 Obducenten 7 Åbylundstorget 2-6, Åbylundsgatan 3-7 1955 3 192 43 2 236 2 704 1 209 9 956 468 490 34 653 5 331
1306 Obducenten 3 Åbylundsg 8-14 1954 1 989 36 1 976 2 966 1 501 1 13 9 657 28 090 3 978
1307 Obducenten 4 Åbylundsg 4-6 1955 3 982 70 3 950 4 719 1 195 2 32 20 635 57 960 14 810
1308 Obducenten 5 Åbylundsg 2 1954 1 991 35 1 975 2 362 1 196 1 16 9 563 29 110 7 554
1310 Orgeltramparen 1 Skräddareg 2-12 1974 7 719 133 7 124 7 158 1 005 2 595 2 410 4 050 84 800 28 066
1311 Obducenten 6 Åbylundsg 1 1974 0 0 0 0 0 0 0 8 024 447
1312 Gottfridsberg 1:7 Stensättareg 1-3 0 0 0 0 0 0 0 0
1313 Orgelbänken 1 Skomakareg 6 1996 2 495 36 2 495 3 239 1 298 0 0 0 43 800 11 220
1314 Odalbonden 7 Örng 14 1989 276 6 276 373 1 350 0 0 0 4 735 1 457

Östra Berga

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
2101 Lagerkransen 1 Prästbolsg 11-21 1960 15 680 252 15 671 18 875 1 204 1 9 2 261 233 389 41 864

Total Stångåstaden

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
Summa 1 062 115 13 866 972 798 1 193 721 1 227 1 268 89 317 103 254 1 156 17 538 346 7 908 097

Studentbostäder

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
9001 Flamman 2 Västanåg 18-28 1965 5 614 258 5 591 9 762 1 746 3 23 3 130 108 000 23 148
9006 Fjärilen 4 (blockförhyrd) Västra V 10 2 139 66 2 139 3 753 1 755 0 0 0
9201 Ostkupan 1 Rydsv 244 A-C, 246 A-C, 248 A-C, 250 A-C, Alsättersg 1 A-D 1972 7 991 352 7 897 14 831 1 878 5 94 0 0 104 681 79 930
9202 Ostkupan 2 Rydsv 252 A-C, 254 A-C, 256 A-D 1973 5 876 262 5 813 10 778 1 854 2 63 11 175 69 372 47 485
9210 Ostkupan 10 Alsättersg 5 A-D, 7 A-D, 9A-D, 11 A-D 1969 6 403 295 6 403 11 287 1 763 0 0 7 80 800 37 287
9214 Ostkupan 14 Rydsv 258 A-D, 260 A-D, 262 A-D 1970 6 392 276 6 376 12 645 1 983 1 16 4 250 99 060 74 644
9215 Ostkupan 15 Alsättersg 3 A-C, Rydsv 240 A-C, 242 A-C, Björnkärrsg 2 A-C 1971 5 457 201 5 457 9 822 1 800 0 0 0 56 000 56 377
9216 Ostkupan 16 Björnkärrsg 4 A-D, 6 A-C 1969 3 466 156 3 427 6 019 1 756 2 39 12 308 43 048 16 511
9217 Ostkupan 17 Alsättersg 13 A-D, 15 A-D, 17 A-D, Björnkärrsg 8 A-D, 10 A-C, 12 A-B 1970 8 714 313 7 890 12 853 1 629 6 824 809 982 107 926 38 928
9218 Ostformen 14 (blockförhyrd) Alsättersg 32-38, 42 1 250 50 1 250 2 322 1 858 0 0 0
9219 Ostkupan 12 Alsättersg 19 1929 700 0 0 0 0 1 700 825 1 179 4 611 13 656
9301 Osthyveln 1 Björnkärrsg 1 A-D, 3 A-D 1970,1999,2002 6 847 184 6 847 10 929 1 596 0 0 0 93 691 61 567
9302 Osthyveln 2 Björnkärrsg 5 A-C, 7 A-D 1969, 2015 4 517 114 4 517 6 236 1 381 0 0 0 55 132 19 289
9303 Osthyveln 3 Björnkärrsg 9 A-D, 11 A-C 1969 3 873 86 3 873 4 963 1 281 0 0 0 41 600 13 358
9304 Osthyveln 4 Björnkärrsg 13 A-C, 15 A-D 1968 4 487 108 4 487 6 106 1 361 0 0 0 50 400 18 934
9402 Isskrapan 2 Tröskareg 39, 43-71 1987, 2021 7 264 237 7 080 12 373 1 748 4 184 183 995 132 217 90 873
9503 Idrottstränaren 3 Drabantg. 22-26 2002 6 042 203 6 042 10 931 1 809 0 0 0 163 000 62 000
9601 Irrblosset 1 Vallavägen 2A-C,  4 A-D, Vallavägen 6-10 1963,1975,2003,2017 24 595 792 22 316 43 927 1 968 24 2 279 1 283 563 432 131 301 701
9701 Isotopen 1 Kunskapslänken 10, Nobeltorget 1, 3, 5 2017 1 859 75 1 448 4 402 3 040 5 411 398 968 45 500 91 194
9702 Isotopen 2 Kunskapslänken 12-22 2017 1 312 54 1 282 3 459 2 698 1 30 66 2 200 34 129 57 560
9703 Isotopen 3 Kunskapslänken 24, 26-34 2017 1 399 54 1 364 3 575 2 621 1 35 71 2 029 36 000 63 569

Total Studentbostäder

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
Summa 116 197 4 136 111 499 200 973 1 802 55 4 698 3 672 782 1 757 298 1 168 012

Tornet (huvudkontoret)

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
1002 Glasblåsaren 13 Tornbyvägen 1 2009 7 091 0 0 0 4 7 091 13 586 1 916 100 600 148 648

Kulturfastigheter

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
7001 Valla 1:2 Gamla Linköping 13 899 32 2 589 2 525 80 11 310 7 247 55 627 51 720
7002 Valla 1:2 Valla friluftsområde 11 024 2 165 181 23 10 859 1 845 8 798
7003 Eolus 1 Läroverksg 5, Storg 56 350 0 0 0 2 350 354 2 218 994
7004 Aspen 10 Hunnebergsg 5-9 297 0 0 0 9 297 146 1 593 667
7005 Smedstad 1:23 Infanteriv 12 1 368 0 0 0 1 1 368 11
7006 Innerstaden 1:6 Bäckagården, S:t Larsg 51 263 1 263 456 2 523 4 196
7007 Lambohov 2:23 Lambohovs Säteri 1909 6 406 1 100 77 15 6 306 4 381 6 492
7008 Innerstaden 1:14 Backaberg 255 0 0 1 255 7 986

Total Kulturfastigheter

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
Summa 33 862 35 2 854 2 783 975 132 31 008 10 048 324 66 342 80 864

Total summering Stångåstaden koncern

Fastighetsnr Fastighet Adress Byggnadsår Total yta, kvm Antal lägenheter, st Bostadsyta, kvm Bostad, årshyra, tkr Hyra/kvm bostad, kr Antal lokaler, st Lokalyta, kvm Lokal, årshyra, tkr Hyra/kvm lokal, kr Taxeringsvärde, totalt, tkr Bokfört värde, tkr
Koncernen summa 1 219 265 18 037 1 087 151 1 397 477 1 286 1 459 132 114 130 560 988 19 462 586 9 305 621