Vi erbjuder hem
för hela livet

Alla i Linköping ska kunna känna att det finns ett hem just för dem. I alla lägen. Det är därför Stångåstaden finns. Oavsett hur de väljer att bo ska de få en enkel och smidig vardag, med tid för det som känns värdefullt, roligt och härligt.

Det ska vara lätt att följa med när livet förändras. Att flytta ihop, eller isär. När familjen växer. Och inte minst vid den första stora friheten: att flytta hemifrån.

Stångåstaden vill erbjuda hem för alla smaker. För dem som vill ha nära – till jobbet, citypulsen eller naturen. För dem som inte behöver så stort och de som vill ha rejält med utrymme. 

Läs gärna mer om våra bostäder och våra områden här: stangastaden.se

Populära hyresrätter

Många vill bo hos Stångåstaden. Varje år får tusentals Linköpingsbor nya boenden via oss.

 • 13 722 lägenheter (Stångåstaden)
 • 33 000 kunder bor hos Stångåstaden 
 • 32 miljarder kronor är marknadsvärdet på Stångåstadens fastigheter

Vi har 102 353 kunder som står i kö för bostad hos oss, även om inte alla är aktivt sökande. Stångåstaden och Studentbostäder har tillsammans drygt 18 000 bostäder i Linköping. Varje år blir flera tusen av dessa tillgängliga för dem som står i bostadskön, men det stora intresset gör ändå att vi måste hålla ett högt tempo i våra nybyggnationer.

Vår snittkötid är drygt 6,5 år. Till våra nyproducerade lägenheter är kötiden dock kortare.


13 722

lägenheter
(Stångåstaden)


33 000

bor hos Stångåstaden (cirka)

32

miljarder kronor marknadsvärdet på koncernens fastigheter

Verksamhetslokaler

Stångåstaden förvaltar drygt 400 lokaler runtom i Linköping för olika typer av verksamhet. Vi ska bidra till en levande och trygg stad. I det ingår inte bara att erbjuda bostäder, utan också lokaler för verksamheter.

 • 450 lokaler för kommersiell och offentlig verksamhet.
 • Mål: Linköpings bästa aktör för mindre och medelstora lokaler.
 • I årets kundundersökning (AktivBo/NKI – nöjd kund-index) stod Stångåstadens kommersiella lokaler för det högsta lyftet.

Vi ska bidra till en levande och trygg stad. I det ingår inte bara att erbjuda bostäder, utan också lokaler för verksamheter.

Vi förvaltar runt 450 lokaler för kommersiell och offentlig verksamhet, och vårt mål är att vara Linköpings bästa aktör för mindre och medelstora lokaler. För oss är det viktigt att hitta olika sorters aktörer till våra lokaler: handel, service, kultur och mötesplatser för våra kommuninvånare. Därför finns butiker, restauranger, kontor, föreningslokaler, bibliotek, förskolor, servicehus och mycket annat i våra fastigheter.

På vår önskelista står ännu mer levande handel i våra områden, men det som framför allt efterfrågas är kontorslokaler.

Under 2022 fick vi flera nya spännande hyresgäster i våra verksamhetslokaler. Ebbepark fick en italiensk kvarterskrog i form av restaurangen Don Luigi. På Industrigatan öppnade Bröllopsbruket som säljer både nya och begagnade bröllopskläder. I Gamla Linköping kunde vi bland annat välkomna butiken Just Wood, en butik som hyllar trä i alla dess former.

Gör ett besök hos våra nya kunder här: 

Don Luigi ny restaurang i Ebbepark

Butiken Just Wood i Gamla Linköping

Genom att satsa på fler fysiska möten har Stångåstaden byggt starka och långsiktiga relationer. Det har också gett utrymme till att stötta kunderna i frågor kring verksamhetsutveckling och vara mer lyhörd för förändrade behov. Samtidigt satsar vi på att förenkla tiden som hyresgäst genom smarta digitala tjänster.

Vårt förändrade arbetssätt har gjort att vi ökat kundnöjdheten väldigt mycket bland våra lokalhyresgäster. Från att NKI (d.v.s. nöjd kund-index) legat på en genomsnittlig nivå, har vi nu ökat med fem procentenheter och ligger nu i det övre spannet jämfört med rikssnittet.

Läs mer om Stångåstadens lokaler här

Att hela tiden ha siktet på framtiden är självklart för oss. Inte minst när det gäller verksamhetslokaler.

För att nå ut till våra kunder på ett mer modernt sätt har vi testat nya marknadsföringsmetoder under året. Bland annat har vi erbjudit digital styling.

För att möta upp en ökad  internethandel fortsätter vi att testa möjligheten att teckna pop-up-avtal för de kunder som vill ha kortare och mer flexibla avtal.

Under 2022 har vi även arbetet fram en ny webb med större fokus på våra lokalhyresgäster och där fokus legat på att underlätta för våra kunder. Där kan kunden själv administrera sina vardagliga ärenden som till exempel felanmälningar och hyresavier. 

Öppet för dig och din verksamhet.

Studentbostäder

Studenterna är i mångt och mycket våra mest moderna hyresgäster. Vi vill möta dem där de är, vilket innebär att vi satsar på att finnas digitalt, men också på plats i våra studenttäta områden.

 • 4 130 bostäder.
 • Av Linköpings 28 000 studenter har cirka 25% avtal hos Studentbostäder.
 • Största studentområdet är Ryd med 2 400 studentbostäder.

Under hösten har vi börjat jobba med ett nytt sätt att möta studenterna. Främst digitalt, men också genom flexibla kundmöten, där kunderna inte ska behöva ta sig till ett kontor för att få hjälp.

Studentbostäders kontor i Vallastaden stänger under februari 2022. I stället ökar vi vår digitala närvaro, senaste informationen hittar kunden i vår app och på hemsidan. Vi ökar även möjligheten för studenterna att hjälpa sig själva genom att erbjuda självservicehubbar, där de får tillgång till service under betydligt fler av dygnets timmar.

Nyckelhanteringen flyttar till Tornet, medan de flesta övriga fysiska möten ska ske på campus och i bostadsområdena. På så sätt tror vi att vi bättre kan möta de boendes önskemål och beteenden.

En del i att lättare möta studenterna är den nya hemsida vi lanserade under året. Förutom en uppfräschning av design och funktionalitet har vi med den nya webben gjort det lättare att hitta den information de söker.

När året började präglade pandemin samhället, och det gäller förstås även studenterna. Det gjorde att vi under våren hade fler vakanser på studentlägenheter än vanligt, framför allt på grund av att många valde att flytta hem i samband med pandemin. När campus öppnade upp igen efter sommaren ökade efterfrågan på bostäder igen.

Att vi har kortare kötid beror förstås också på att det byggs så mycket i Linköping – under 2021 ökade antalet tillgängliga studentbostäder med 500 stycken.

I januari 2021 flyttade studenter in i våra 85 nya lägenheter i Lambohov. Ett uppskattat projekt som vi kunde bygga med investeringsstöd och därmed erbjuda en hyra på cirka 800 kronor lägre per månad än om vi inte fått stödet.

Vi har också byggt om befintliga bostäder i Ryd, och på så sätt skapat ungefär 20 nya bostäder.

I Lambohov har vi också påbörjat arbetet med att bygga om utemiljön vid Tröskaregatan 39-69, och färdigställt renoveringar av ett 60-tal badrum.

Vi har flera omfattande byggen på gång

110 lägenheter

Folkungavallen – byggstart 2024

150 lägenheter

Flamman, Gottfridsberg
– byggstart 2023

Kulturfastigheter

Kulturfastigheter i Linköping AB, ett helägt dotterbolag till Stångåstaden, äger, bevarar och utvecklar kulturhistoriska fastigheter i Linköpings kommun.

Bolaget har ett 90-tal byggnader i Friluftsmuseet Gamla Linköping – ett av landets främsta besöksmål – men tar också hand om Valla gård, Lambohovs säteri och flera andra kulturhistoriskt värdefulla fastigheter i Linköping, så som Krogen Amerika, Stenhusgården, Bäckagården, Hunnebergsgårdarna och Röda Magasinet.

Under 2022 stod Handelsboden och Ekmanska gården inför en exteriör ommålning.

Fasaderna mot torget kommer att förbli sig ganska lika på men på gårdssidorna återskapade vi den faluröda färgen, så som det en gång såg ut. Att måla fasaderna med ljusa linoljefärger blev populärt i städerna under 1800-talets början. Dock var färgen dyr och för att hushålla med pengarna var det vanligt att man lät gårdssidan behålla sin röda kulör. På Lambohofs säteri har arbetet under 2022 varit att ta fram en vision för Säteriet och att arbeta fram möjliga användningsområde för Norra och Södra flygelbyggnaden.

Gamla Linköping är ett av Östergötlands största besöksmål och ett av Sveriges mest besökta museer, med närmare 450 000 besökare varje år. I början av 2022 tecknades ett avtal på en lokal i området mellan Kulturfastigheter och LasseMajas Deckarhus i Linköping AB. Deckarhuset blir det första i sitt slag i Sverige och öppnar för besökare i februari 2023. Etableringen av LasseMaja är väldigt positivt både för staden och för Gamla Linköping, det kommer att stärka attraktiviteten på besöksmålet ytterligare.


Etablering av LasseMajas Deckarhus i Gamla Linköping

Följ med in på ett besök

Ett av Sveriges mest besökta museer, en av landets bäst bevarade 1700-talsmiljöer och flera andra unika, kulturhistoriska fastigheter förvaltas och utvecklas av Kulturfastigheter.

Vi förvaltar:

 • Gamla Linköping
 • Valla gård
 • Lambohovs säteri
 • Samt ett flertal andra kulturhistoriska byggnader i staden

Seniorbostäder

I våra konceptboenden för seniorer har vi våra mest nöjda kunder.

Alla ska känna att det finns ett hem för just mig. I alla lägen. Du kan bo hos Stångåstaden för stunden. Eller livet. I våra boendekoncept Senior och Senior+ har vi tagit fasta på just det, så att det ska vara enkelt att trivas och bo kvar, så länge du önskar.

Våra två seniorkoncept

 • Senior har 339 lägenheter
 • Senior+ har 28 lägenheter

Senior och Senior+ är för dig som fyllt 65 år och inte har hemmaboende barn. ​Till våra seniorbostäder gäller samma kö som för våra övriga bostäder.

I våra konceptboenden för senior satsar vi på att bygga bort ofrivillig ensamhet, och bygger in enkelhet, trygghet, tillgänglighet och smarta tjänster. Tankesättet bygger på att man ska kunna bo och leva som man önskar, kunna bo kvar hemma så länge man vill och fortsätta att utöva sina intressen, även efter 65 års ålder. Trygghet, tillgänglighet och möjlighet till gemenskap är hörnstenarna. Utöver det tror vi att det är minst lika viktigt med valfrihet och möjlighet till flera nya, smarta tjänster och tekniska och digitala lösningar i hemmet.

Ett projekt tillsammans med Linköpings kommun och flera andra aktörer testat att utrusta ett antal lägenheter med digitala lösningar för att skapa trygghet och hjälp i vardagen för de lite äldre. 

Efterfrågan på bostäder anpassade för seniorer ökar. Detta möter vi dels genom nyproduktion, men också genom att konvertera befintliga fastigheter till senioranpassade bostäder.

En annan del är att titta på hur vi kan utveckla de värdinnetjänster som finns i våra konceptboenden Senior+, men även våra boråd som är ett forum där våra hyresgäster själva kan vara med och påverka utvecklingen i sitt kvarter. Målet är att skapa aktiviteter och initiativ utifrån de boendes önskemål som vi kan stötta.

Senior+ boende i Labbet, Ebbepark:

 • Stadsdelen är lugn, trygg och på ett bekvämt stenkast från city.
 • I området finns Apotek, Vårdcentral, gym och flera restauranger.
 • Här byggs 49 senior+ lägenheter.
 • Fokus på trygghet, tillgänglighet och gemenskap.
 • Tillgång till ljusterapirum, gemensamhetslokaler samt gästrum för övernattning.
 • Hiss i fastigheten.
 • Läs mer om Senior+ Ebbepark 

Hem för trygghet

För att kunna leva ett bra liv behöver vi känna trygghet. Det är därför trygghet är grunden i allt det Stångåstaden gör och jobbar för.

Den som bor hos oss ska alltid kunna känna sig trygg. I sitt hem, i trapphuset, på gården, i området och kvarteret.

Därför arbetar vi med säkerhet, synlighet och trygghetsvandringar. Men också med att skapa gemenskap och mötesplatser. Det tror vi är det allra viktigaste för att skapa trygghet.

Läs gärna mer om vårt trygghetsarbete här: stangastaden.se

Vinst ger möjligheter

Stångåstaden är ett affärsdrivet bolag. Vår goda ekonomi och vårt goda resultat är det som gör att vi kan utveckla verksamheten. Vi investerar mer än någonsin, och bygger i snitt flera hundra lägenheter per år.

Stångåstaden är ett affärsdrivet bolag. Vår goda ekonomi och vårt goda resultat är det som gör att vi kan utveckla verksamheten. Vi investerar mer än någonsin, och bygger i snitt flera hundra lägenheter per år.

Tiden då kommunala bostadsbolag var subventionerade och hade skattelättnader är sedan länge förbi. Nu är skillnaden mot privata bolag liten, och att vi tjänar pengar är en förutsättning för utveckling.

Då och då får vi frågan om varför vi inte har lägre hyror när vi gör så stor vinst. Svaret är att det är vår ordnade ekonomi som gör att vi kan arbeta långsiktigt, och för den krävs stabila intäkter.

Kort sagt: våra kunder tjänar på att vi har en bra och stabil ekonomi. Vi har råd att bygga nytt och renovera, och kan ge våra kunder bra service och minskad risk för stora hyreshöjningar.

”Våra kunder tjänar på att vi har en bra och stabil ekonomi”

citat Fredrik Törnqvist

Vi bygger tillsammansskap

Att bygga en stad är inte bara att bygga bostäder. Det handlar också om att skapa trygghet, trivsel och relationer. För oss på Stångåstaden är det vår kanske allra viktigaste uppgift.

Sysselsättningsprojekt:

 • LinkStep
 • Sommarjobb
 • Drivkraft
 • Trygghetsvärdar

Delaktighet är en av våra viktigaste nycklar. Våra boende har mycket att säga till om, och vi bygger mycket av vårt sociala engagemang på samspel med andra aktörer.

Vi fortsätter tillhandahålla ungefär 200 lägenheter till kommunen för personer som av olika anledningar har svårt att få en bostad. Vi har också ett samarbete med kvinnojouren Eleonora och kommunens enhet för utsatta kvinnor, för att hjälpa dem att få en fristad. Lägenheterna sprids ut i hela vårt bestånd och i alla stadsdelar för att främja integration.

Under 2022 har ett antal lägenheter öronmärkts för ukrainska flyktingar.

Vi har infört förtur för ungdomar mellan 18-24 år för att underlätta för dem att få en bostad.

För att trivas och känna oss trygga behöver vi saker att göra. Därför satsar vi mycket på sysselsättning. Här intill ser du några exempel.

Trygghet för alla

Att känna trygghet och säkerhet i sin närmiljö är viktigt för alla människor. Vi är övertygade om att engagerade kunder och medarbetare är en nyckel till framgång som ökar trygghet och trivsel. Delaktighet och dialog är grunden när vi utvecklar våra boendemiljöer. I första hand med de boende, men också internt inom Stångåstaden och med kommunen och andra aktörer.

Grunden i vårt trygghetsarbete:

 • Långsiktiga trygghetsskapande åtgärder
 • Trygghetsvärdar
 • Starka samarbeten

Trygghet är en av våra viktigaste frågor och vi arbetar aktivt för trivsamma och säkra bostäder och närmiljöer. Givet den negativa samhällsutvecklingen har trygghet, säkerhet, och delaktighet blivit än viktigare för oss. Ett hem är så mycket mer än bara ett tak över huvudet – det ska vara en trygg plats och en fristad. Vår utgångspunkt är att människor som känner varandra också känner med varandra. Därför för vi en löpande dialog med våra hyresgäster som stärker relationen mellan Stångåstaden, våra intressenter, grannar emellan och andra aktörer i närområdet och kommunen. Exempelvis samarbetar vi fortsatt med polisen, kommunen och andra fastighetsägare för att öka samsynen om utvecklingen i våra bostadsområden. Vi bedriver särskilda insatser för att skapa goda förutsättningar för våra seniora hyresgäster att leva tryggt och enkelt i sin bostad. Vår ambition är att vara en närvarande och tillgänglig hyresvärd för att möta alla våra kunders behov.

Vi arbetar kontinuerligt med stadsdelsutveckling i alla våra områden, inte minst i de som bedöms som mer socioekonomiskt svaga. I dagsläget gäller det Berga, Ryd och Skäggetorp. Med stadsdelsutveckling menas ett lokalt utvecklingsarbete där flera aktörer tillsammans med de boende samverkar för att långsiktigt och hållbart förbättra en stadsdel både när det gäller fysiska och sociala dimensioner. Stadsdelsutveckling höjer det sociala kapitalet i ett bostadsområde men kan även innebära fysisk upprustning såsom renovering, nybyggnation eller förbättringar av utemiljön. Under 2022 har vi tagit fram ett strategiskt styrdokument som beskriver Stångåstadens långsiktiga mål med stadsdelsutvecklingen mellan 2022-2027.

Stångåstaden samarbetar mycket med andra fastighetsägare för att göra gemensamma insatser i våra bostadsområden. Med starka samarbeten kan vi få mer gjort. Vi har till exempel startat en fastighetsägarförening i Berga under 2022.

Vi arbetar proaktivt och långsiktigt med trygghetsfrågor på flera sätt. Arbetet leds av vår trygghetsgrupp . I den finns trygghetsvärdar, trygghetssamordnare, hyresjuridisk konsulent, bosociala handläggare, utredare och en brand- och säkerhetsansvarig. Några exempel på det kontinuerliga trygghetsarbete som görs är  trygghetsvandringar, insataser för brandsäkerhet och mycket annat.

För att öka tryggheten i våra bostadsområden investerar Stångåstaden i trygghetsvärdar och trygghetsvandringar. Under året har vi ökat upp trygghetsvärdarna från fyra till sex. De cirkulerar i närområdet och pratar med folk, framför allt ungdomar. Att trygghetsarbetet utförs av personer utan uniform och som dessutom kan prata flera språk, underlättar bemötandet. Arbetet främjar goda relationer och bygger förtroende, vilket ökar tryggheten och trivseln i våra bostadsområden. Trygghetsvärdarna rapporterar in skadegörelse och felanmäler belysning och liknande som annars kan bidra till en känsla av otrygghet.

Under året har samarbetet med berörda myndigheter och andra fastighetsägare för att få bukt med olovlig andrahandsuthyrning fortsatt. Vi har  en arbetsgrupp och en styrgrupp, där vi lär oss av varandra och skapar rutiner och arbetssätt för att upptäcka och minska olovlig andrahandsuthyrning. Detta är en del av vårt arbete mot så kallad välfärdsbrottslighet.

“Människor ska känna sig trygga i sina hem”

För stans bästa

Det som är bäst för vår stad är också det bästa för våra kunder och alla som bor i Linköping.  Därför ser vi till att bygga starka samarbeten och sammanhang tillsammans med föreningslivet och andra engagerade partners.

Föreningssamarbeten:

 • Stångåstadens hockeystipendium
 • Team 1217
 • Årets lagkamrater
 • Culture Camp
 • Parasport
 • Lägerverksamhet på skollov

I samarbete med Stångåstaden: 
Funkishandboll – ett lag med mycket glädje

Vi skapar meningsfull fritid för barn och unga, vi skapar sysselsättning och satsar på stadsdelsutveckling.

Vi har valt att inte satsa på traditionell sponsring. När vi ger pengar till idrottsföreningar eller andra organisationer är det alltid med krav på samarbete, och att insatserna ska komma våra kunder och våra områden till godo.

Läs mer om våra föreningssamarbeten här: stangastaden.se 

Föreningssamarbeten:

 • Stångåstadens hockeystipendium
 • Team 1217
 • Årets lagkamrater
 • Culture Camp
 • Parasport
 • Lägerverksamhet på skollov och aktiviteter i våra områden
Hockeystipendium 2023

Hem som gör det enklare för alla att leva hållbart

I vårt Linköping ska alla ha råd att leva och bo hållbart. Det långsiktigt smarta valet ska också vara det självklara och enkla för våra kunder. Oavsett om det handlar om att dela prylar med grannarna, ta cykeln istället för bilen eller minska energianvändningen. I våra bostadsområden finns redan mängder av smarta lösningar som gör det hållbara livet smidigare.

Och vi är långt ifrån klara. Vill vi fortsätta vara en hållbar förebild måste vi ständigt utmana oss själva och tänka bortom gränserna för vad som egentligen är möjligt.

Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete här: Hållbarhetsredovisning 2022

Ebbepark

Under 2022 har 206 lägenheter blivit klara för inflyttning, och de kommande fyra åren fortsätter inflyttningen. I Ebbepark erbjuder vi för första gången bostadsrätter, vilka utgör ungefär en fjärdedel av hela beståndet. Kundnöjdeten i området är hög. I den nyinflyttningsenkät som skickades till hyresgästerna i två av fastigheterna låg kundnöjdheten på hela 94,6 procent.

Ebbepark:

 • Cirka 800 lägenheter
 • Både hyres- och bostadsrätter
 • En testbädd för hållbar samhällsbyggnad

I Ebbepark integrerar vi lägenheter och verksamheter för att jobba för hållbarhet ur alla perspektiv – miljömässig, social och ekonomisk. Ebbepark ska vara en smart, modig och omtänksam stadsdel, med plats för kreativitet och innovation. Under både byggnation och förvaltning arbetar vi med hållbara transporter, integrerade lösningar för energisystem och kretsloppstänkande.

Ebbepark ska vara en testbädd där utvecklare, innovatörer och företag får möjlighet att testa produkter och tjänster – med målet att snabba på omställningen till en hållbar samhällsutveckling. Alla som bor och verkar i Ebbepark har möjligheten att tillsammans göra stadsdelen till en unik del av Linköping.

Under 2022 har vi bland annat:

 • Påbörjat byggnationen av 106 nya bostäder i kvarteret Labbet. 49 av dessa kommer att vara bostäder som riktar sig till seniorer i boendekonceptet Senior+. Bostäderna kommer att certifieras enligt miljöbyggnad guld och kommer även vara rökfria.
 • Satt vårt geolager i drift, vilket innebär att kontor och bostäder kan dela energi med varandra.
 • Startat stadsodling i området genom arbetsmarknadsinsatsen Drivbänk.

Avfall och återvinning

Ska vi minska påverkan på klimatet måste vi minska mängden avfall och se till att återbruka och återvinna så mycket vi kan.

Siffror för 2021:

 • 5,8% minskning av mat- och restavfall
 • 33 ton återvunnen textil

Därför är ett av Stångåstadens miljömål att varje år minska mängden mat- och restavfall. Målet för 2022 var en minskning med två procent jämfört med utfallet 2021. Vi nådde en minskning på 6,9 procent. 

Vi arbetar med källsortering och återvinning i alla våra områden, och försöker påverka våra boende att agera rätt genom att skapa bra förutsättningar för sortering, samt genom information och ökad delaktighet.

Goda inomhusmiljöer

Alla som bor hos oss ska kunna känna att de bor i en sund miljö.

Åtgärder för inomhusmiljön:

 • Miljöcertifiering
 • Miljöbyggnad Silver
 • Krav på miljöklassade material vid byggnation

Alla som bor hos oss ska kunna känna att de bor i en sund miljö.

Det är därför vi bland annat har som mål att miljöcertifiera alla våra nybyggnationer. För att miljöcertifieras krävs att byggnaderna är gjorda av miljöanpassade material, med miljöanpassad byggteknik, att de är energieffektiva och ger god inomhusmiljö åt de boende.

Alla våra nya fastigheter byggs utifrån krav för Miljöbyggnad Silver, och vi tar hjälp av SundaHus Miljödata för att granska allt vårt byggmaterial. ​​Under 2022 har vi certifierat sju byggnader enligt Miljöbyggnad Silver.

Vårt mål är att andelen skadliga ämnen ska minska i nybyggnations- och ombyggnationsprojekt under 2018​​–2025. Sedan 2020 har vi därför skärpt kraven på material, och godkänner nu bara A- och B-klassade produkter. Material med klassning C och D får bara användas om Stångåstaden godkänt särskilt avsteg.

Våra kunder inspirerar oss

Vi vill fortsätta erbjuda bostäder och utveckla nya koncept för alla plånböcker och för olika sätt att leva. Hem som behövs idag och imorgon, och som skapar balans på bostadsmarknaden.

Vi lyssnar på våra kunder och jobbar tillsammans med dem för att få fina områden. Vårt viktigaste verktyg är vår kundundersökning.

Nöjda kunder

Stångåstaden har i flera år legat i topp när det gäller nöjdast kunder i Sverige och vi var även 2022 nominerade till Kundkristallen. Största lyftet gjordes inom kommersiella lokaler, från 78,4 till 83,4 procent.

 • Stångåstaden serviceindex 85,4%
 • Studentbostäder kundnöjdhet 72,5% 
 • Kommersiella lokaler kundnöjdhet 83,4%

Stångåstaden har i flera år legat i topp när det gäller nöjdast kunder i Sverige. 2022 hamnade vi på plats nummer två efter AB Bostaden i Umeå. I den årliga kundundersökningen AktivBo som gick ut till hälften av alla hyresgäster fick vi ett serviceindex på 85,4%. Ett fint resultat, och en ökning med 0,1% från förra årets 85,3%.

Ökningen ligger främst inom de trygghetsrelaterade frågorna och den fråga som har den största ökningen finns i frågan kring personlig trygghet i området kvällar/nätter. Men vi höjer oss också inom andra områden, bland annat i delindexet Hjälp när det behövs. Ett område där vi bland annat har jobbat med förenklingar kopplat till felanmälan. Inom området Rent och snyggt ser vi att kunderna uppskattar återvinningsrummen, möjlighet till källsortering och att skötseln av utemiljön fungerar bra.

Studentbostäder fick också fina betyg av sina kunder för 2022 – ett nöjd kundindex på 72,5. Resultatet visar en nedgång från 2021 men då Studentbostäder bytt undresökningsverktyg med delvis nya svarsalternativ så bedöms resultatet ligga i nivå med 2021 och kunderna är fortsatt mycket nöjda med Studentbostäder som hyresvärd. Studentbostäder mäter kundnöjdhet via NöjdStudbo där benchmark görs med andra studentbostadsbolag i Sverige. Studentbostäder i Linköping ligger på en hög nivå jämfört med andra större bolag i Sverige.

Studentbostäder

NKI (Nöjd kundindex): 72,5

Högst kundnöjdhet hittas på Drabantgatan (T1)

Känner sig Trygg i sin bostad och i sitt bostadsområde: 4,1 av 5

Upplever Studentbostäder som pålitliga: 4,0 av 5

Stångåstaden

Serviceindex 85,4%
Ta kunden på allvar 88,9%
Rent och snyggt 82%
Trygghet 83,3%