En arbetsplats för dig som vill göra skillnad

Alla som jobbar på Stångåstaden har ett viktigt uppdrag: Att jobba för ett levande Linköping där människor trivs. För det behöver vi medarbetare som har kunskap, vilja och driv. Då kan vi göra skillnad på riktigt – för våra kunder, andra Linköpingsbor och den stad vi bygger tillsammans.

På Stångåstaden kan alla som drivs av att göra sitt bästa för Linköping bli sina bästa jag.

Vi är nyfikna på nya insikter, och vill omge oss med människor som bjuder på nya perspektiv och erfarenheter. Som vågar utmana både sig själva och andra. Genom att vi uppmuntrar varandras olikheter får vi alla de bästa förutsättningarna för att prestera och utvecklas.

Ett steg före i en föränderlig värld

Vår organisation ska vara rustad för att möta snabba förändringar i omvärlden för att bibehålla och utveckla attraktivitet, konkurrenskraft och lönsamhet. Som grund behöver vi ha väl fungerande processer, roller, arbetssätt, teamarbete, ledarskap och agera affärsmässigt. För att säkerställa våra kompetensbehov ska vi arbeta för att attrahera och rekrytera motiverade och engagerade medarbetare med relevant kompetens, samtidigt som vi ska bibehålla och utveckla befintliga medarbetare.

Engagemang från medarbetare kräver god arbetsmiljö. Vi tror att ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete i samverkan. 

 • Förebygger ohälsa
 • Underlättar kompetensförsörjning
 • Stärker kulturen och varumärket

Vinsten med god arbetsmiljö:

I nästa steg ska vi fortsätta arbeta med vårt framtida arbetssätt. 

 • Hur är en modern och attraktiv arbetsgivare? 
 • Hur, när och var vill kunderna möta oss? 
 • Har vi ändamålsenliga lokaler och rätt tekniska förutsättningar? 
 • Hur ser vårt framtida arbetssätt ut?

Vi inspirerar branschen
och varandra

Det sägs att kulturen sitter i väggarna. Så är det inte hos oss. Vår kultur bor i människorna som jobbar här. I tanke och handling. Vi lever vår värdegrund, varje dag, och skapar på så sätt förutsättningarna för att göra varje medarbetare till en inspirerande förebild.

Aktiv värdegrund

Vi som jobbar på Stångåstaden ska vara trygga, professionella och aktiva. Det är våra värderingar, och vi är måna om att de inte stannar som fina ord på ett papper. Sedan många år arbetar vi därför aktivt med vårt värdegrundsarbete.

 • Engagemang
 • Spelregler
 • Stolthet och delaktighet
 • Förändring som strategi

Våra spelregler

Våra spelregler säger att vi som jobbar på Stångåstaden ska vara:

 • Trygga – hålla vad vi lovar, vara nyfikna och inkluderande
 • Professionella – se till helheten, ge och ta emot feedback, vara affärsmässiga
 • Aktiva – utmana oss själva, ta initiativ, tänka nytt

Här kan du bli ditt
bästa jag

Medarbetare på Stångåstaden är del av en positiv kraft. Vi som jobbar här ska vara trygga, professionella och aktiva. Det är våra värderingar, och vi är måna om att de inte stannar som fina ord på ett papper. Sedan många år arbetar vi därför aktivt med vårt värdegrundsarbete och det märks, inte minst när vardagen ställs på ända och våra kunder behöver något extra från oss. Då tar vi ansvar och agerar, med hjärta och hjärna. Tillsammans är vi en trygg klippa, för kunderna och varandra.

Det är därför vi år efter år utses till en av Sveriges bästa arbetsplatser.


Vi är en av Sveriges bästa arbetsplatser

Great Place To Work

Stångåstaden vill vara en riktigt bra arbetsplats. För att mäta hur vi uppfyller målet deltar vi varje år i undersökningen Great Place To Work, och har de senaste åren stadigt placerat oss bland de tio bästa arbetsplatserna i vår storlekskategori.

 • 96% tycker att Stångåstaden är en bra arbetsplats
 • 94% skulle rekommendera sin arbetsplats till andra
 • 91% känner att de gör skillnad på arbetsplatsen
 • 94% är stolta över att berätta var de arbetar
 • 96% lever enligt värdegrunden i vardagen

Stångåstaden vill vara en riktigt bra arbetsplats. För att mäta hur vi uppfyller målet deltar vi varje år i undersökningen Great Place To Work, och har de senaste åren stadigt placerat oss bland de tio bästa arbetsplatserna i vår storlekskategori.

Undersökningen består av två delar. Den ena är en medarbetarenkät, där medarbetarna får svara på frågor om arbetsplatsen inom olika områden – trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. 

På flera områden får vi riktigt höga siffror, vilket gör oss glada. 96% tycker att Stångåstaden allt sammantaget är en bra arbetsplats, och 94% skulle rekommendera Stångåstaden som arbetsplats för andra. 

På vår arbetsplatssajt Livet på Stångis beskriver hur vi arbetar för att ge Stångåstaden en långsiktigt hållbar arbetsplatskultur. Sajten är en viktig grundsten i vårt employer branding arbete och vår medarbetarresa. Den fungerar som en värdefull inspirationskälla för inte minst nyanställda och potentiella medarbetare som är nyfikna på arbetsvardagen hos oss på Stångåstaden.

Vårt förtroendeindex landade 2022 på 90%, en väldigt hög siffra. 

 • 96% tycker att Stångåstaden är en bra arbetsplats
 • 94% skulle rekommendera sin arbetsplats till andra
 • 91% känner att de gör skillnad på arbetsplatsen
 • 94% är stolta över att berätta var de arbetar
 • 96% lever enligt värdegrunden i vardagen