Vi är Stångåstaden

Vi är Stångåstaden, Linköpings största bostadsbolag. Vårt uppdrag är att utveckla Linköping och göra staden ännu bättre att bo, leva och driva verksamhet i. Vi gör det genom att erbjuda bostäder för alla, genom att verka för trygghet och hållbarhet, och genom att vara en inspirerande innovatör i branschen. Här berättar vi mer om var vi befinner oss just nu, och vart vi ska.

klicka för att förstora

Vårt uppdrag och vision

Vårt uppdrag är att utveckla Linköping och göra staden ännu bättre att bo, leva och driva verksamhet i.

Vårt uppdrag är att utveckla Linköping och göra staden ännu bättre att bo, leva och driva verksamhet i. Vi vill vara ett steg före och jobba för ett hållbart Linköping där människor trivs i sina hem, hus och kvarter. Att trivas och känna sig trygg är grunden för ett rikt liv och en levande stad. Vi uppnår vår vision genom att agera utifrån våra värderingar, hålla våra löften och vara ett steg före.

Här bor framtiden

Uppdrag:

En bättre stad att bo, leva och driva verksamhet i

Vision:

Ett steg före

Varumärkeslöfte:

Här bor framtiden

Värdegrund:

Trygga, aktiva och professionella

Vår organisation

På Stångåstaden arbetar många olika yrkesgrupper för att möta kunderna, med specialkompetenser kring fastigheter, hållbarhet, ekonomi och marknad och kommunikation.

Klicka för att förstora

AB Stångåstaden

Moderbolag

 • Vd: Fredrik Törnqvist
 • Anställda: cirka 178 personer
 • Antal bostäder: 18 037 (hela beståndet)
 • Kontor i Tornet, Bobutiken i centrala Linköping, Johannelund och Ryd

Moderbolag

Här finns våra kontor:

 • Tornet (i Tornby)
 • Bobutiken (i centrala Linköping)
 • Johannelund
 • Ryd

178

Anställda personer

18 037

Antal bostäder

Vd

Fredrik Törnqvist

Studentbostäder i Linköping AB

Dotterbolag

 • Vd: Thomas Lilja
 • Anställda: 11 personer
 • Antal bostäder: 4 136

Dotterbolag

Studentbostäder har bostäder i olika storlekar och även i olika boendeformer. Bostäderna ligger i universitets nära områden. Störst är Ryd med 2 400 studentbostäder. Av Linköpings 28 000 studenter har cirka 25% avtal hos Studentbostäder. Förutom att erbjuda studenter ett eget boende så får de via oss även tillgång till flera olika bokningsbara utrymmen så som studierum, pingisrum med mera. Studentbostäder är en aktiv aktör när det gäller att utveckla Linköpings studentboende och samarbetar därför med boendeföreningar, Kårservice och Linköpings universitet.

Läs gärna mer om våra erbjudanden inom Studentbostäder här: studentbostader.se

4 136

Antal bostäder

11

Anställda

Vd

Thomas Lilja

Kulturfastigheter i Linköping AB

Dotterbolag

 • Vd: Theresé Lindh
 • Anställda: 2 personer
 • Antal bostäder: cirka 35

Dotterbolag

Kulturfastigheter äger fastigheter och miljöer av kulturhistoriskt värde i Linköpings kommun. Uppdraget är att bevara och utveckla miljöerna som präglas av stort ansvar för tradition och kulturhistoria. Byggnaderna återfinns i Gamla Linköping, naturreservatet Vallaskogen, Valla fritidsområde, Lambohovs säteri, Krogen Amerika och Stenhusgården på Storgatan samt på Hunnebergsgatan.

Läs gärna mer om våra bostäder i Kulturfastigheter här:
stangastaden.se

Vd

Theresé Lindh

2

Anställda personer

34 000

förvaltade kvm

Linköping i siffror

 • 166 673 invånare bor i Linköping.
 • 1 146 ökade invånarantalet med under 2022.
 • 17% av befolkningen är i åldern 20-29 år.
 • 957 bostäder färdigställdes 2021 i Linköping.
 • 643 hyresrätter färdigställdes 2021 i Linköping.

17%

av befolkningen är i åldern 20-29 år.

63%

har Linköpings folkmängd ökat med sedan 1968.

43%

av alla hushåll i Linköping består av
1 person.

166 673

invånare bodde i Linköping 2022.

165 527

invånare bodde i Linköping 2021.

10 177

personer flyttade till kommunen 2022.

9 837

personer flyttade till kommunen 2021.

1 146

invånare ökade Linköping med under 2022.

911

invånare ökade Linköping med under 2021.

Stångåstaden i siffror

 • 524 bostäder var under produktion vid utgången av 2022.
 • 229 lägenheter blev inflyttningsklara.
 • 1,2 miljarder kronor spenderade vi på våra fastigheter under 2022.
 • 85,4% blev vårt serviceindex i kundundersökningen AktivBo.
 • 96% tycker att Stångåstaden är en bra arbetsplats enligt Great Place To Work.
 • Självförsörjande på fastighetsel genom investeringar i både vind- och solenergi under 2022.

33 000

Linköpingsbor bodde hos Stångåstaden 2022.

229

lägenheter blev inflyttningsklara under 2022.

234

lägenheter blev inflyttningsklara under 2021.

240

lägenheter byggdes om under 2022.

310

lägenheter byggdes om under 2021.

450 000

besökare i Gamla linköping årligen.

Topp 10

Gamla Linköping bland de mest besökta museerna 2022

223

personer har fått hjälp av LinkStep sedan starten 2018.

155

personer har fått hjälp av LinkStep sedan 2021.

524

bostäder var under produktion vid utgången av 2022.

600

bostäder var under produktion vid utgången av 2021.

85,4%

blev vårt serviceindex i kundundersökningen 2022.

85,3

blev vårt serviceindex i kundundersökningen 2021.

1,2

miljarder kronor spenderade vi på våra fastigheter under
2022.

1,2

miljarder kronor spenderade vi på våra fastigheter under
2021.

Årets resultat

Stångåstaden redovisar ett starkt resultat för år 2022 trots att året som gått påverkats av rekordhög inflationstakt med kraftiga prisuppgångar som följd.

Resultatet före skatt uppgår till 264 mkr inklusive reavinster från fastighetsförsäljningar. Exklusive reavinster uppgår resultatet till 215 mkr. En affär har genomförts under året när Brf etapp II i Ebbepark tillträddes. Likviden från affären har använts för att sänka bolagets låneskuld. Bolagets balansräkning är stark med en synlig soliditet om 58,5% och en justerad om 86,3%.

Läs mer i vår årsredovisning för 2022.

264 mkr

Stångåstadens resultat 2022 före skatt

31,7 mdr

Marknadsvärde hela fastighetsportföljen

58,5%

Soliditet (synlig) 2022

86,3%

Soliditet (justerad) 2022

 • 264 mkr Årets resultat före skatt
 • 215 mkr Resultat före skatt exkl. försäljning
 • 31,7 mdr Marknadsvärde hela fastighetsportföljen
 • 58,5% Soliditet
 • 86,3% Soliditet (justerad) 

Vd har ordet

Året som gått har givetvis präglats av kriget i Ukraina och även den påverkan det haft på världsekonomin. Den globala kostnadskrisen har påverkat både drift, underhåll och investeringar. Inflationstakten är den högsta på många decennier med kraftiga kostnadsökningar som följd. Det innebär att fastighetsbranschen står inför stora utmaningar som behöver hanteras de kommande åren. 

Året som gått har givetvis präglats av kriget i Ukraina och även den påverkan det haft på världsekonomin. Den globala kostnadskrisen har påverkat både drift, underhåll och investeringar. Inflationstakten är den högsta på många decennier med kraftiga kostnadsökningar som följd. Det innebär att fastighetsbranschen står inför stora utmaningar som behöver hanteras de kommande åren. Utgångsläget är därför tuffare än på många år. De fastighetsaffärer som Stångåstaden har genomfört på senare år har starkt bidragit till att sänka belåningsgraden vilket har skapat bättre förutsättningar framåt. Stångåstaden är idag lägre belånat än det genomsnittliga bostadsbolaget i landet. Vi bedömer därför att vi har goda möjligheter att fortsätta satsa på att underhålla fastigheterna och erbjuda våra kunder en riktigt bra förvaltningskvalitet och service.

Stångåstaden redovisar ett starkt resultat för år 2022 trots att året som gått påverkats av rekordhög inflationstakt med kraftiga prisuppgångar som följd. Resultatet före skatt uppgår till 264 mkr inklusive reavinster från fastighetsförsäljningar. Exklusive reavinster uppgår resultatet till 215 mkr. En affär har genomförts under året när Brf etapp II i Ebbepark tillträddes. Likviden från affären har använts för att sänka bolagets låneskuld. Bolagets balansräkning är stark med en synlig soliditet om 58,5% och en justerad om 86,3%.

Förutsättningarna för att handla upp byggentreprenader har försvårats av kostnadskrisen. Under våren och sommaren fick vi kraftigt ökade kostnader i de anbud vi tog in. Under senhösten kunde vi se en viss ljusning och vi har också lyckats handla upp projekt, både för ombyggnad och nybyggnad. Vi hoppas att trenden med priser som faller tillbaka till normala nivåer håller i sig under 2023. Vid årsskiftet pågick produktion av 524 nya bostäder och under 2022 färdigställdes 229 lägenheter. Vi genomförde omfattande renovering av 240 lägenheter och satsade totalt 343 mkr på underhåll som kostnadsförts. Vår plan är att fortsätta hålla en hög investeringstakt för både nyproduktion och renoveringar.

Vi satsar vidare inom hållbarhetsområdet. För att minska vår klimatpåverkan jobbar vi till exempel med energibesparande åtgärder, ombyggnationer, höga krav i upphandlingar och bra materialval. Vi har även investerat ytterligare i både vind- och solenergi under året och kommer att ha en produktion som motsvarar mer än vår totala elanvändning i koncernen från och med 2023.  Vi har ett bra utfall i vår satsning 25/25 där vi ska spara 25% köpt energi till år 2025. Sedan vi startade har vi sparat ca 21%. Utfallet för 2022 landade på ca 3,5% vilket innebär att vi följer vår plan väl. Vi har också höjt tempot kring social hållbarhet på senare år. Vi driver ett omfattande arbete kring stadsdelsutveckling, ökad trygghet och olika typer av sysselsättningsåtgärder. Vi såg också en rejäl uppgång i upplevd trygghet i årets stora kundnöjdhetsmätning, ett kvitto på att insatserna ger resultat. Den ökade otryggheten i hela samhället gör att det är ännu viktigare att vi och andra aktörer samverkar och kraftsamlar för att skapa ett ännu bättre Linköping.

Vi har fortsatt att arbeta systematiskt med att bygga ett starkt regionalt varumärke, långsiktig kompetensförsörjning, kompetensutveckling och företagskultur. Vi är mitt inne i en stor förändringsresa kring framtidens arbetsplats där digital transformation och tvärfunktionellt arbete är viktiga beståndsdelar. Vi har satsat och kommer att satsa ännu mer på affärsutveckling, innovation och ny teknik som kommer bidra till att skapa värden för våra kunder.

Stångåstaden har en vision – Ett steg före – som bland annat innebär att vi vill vara med och driva branschutveckling. Styrelsen har också lagt fast en ny och offensiv affärsplan för de kommande åren. Vi nöjer oss inte med att ha nått bra resultat på senare år utan vill ta ett kliv de kommande åren. Framtiden känns trygg med en kompetent och framåtriktad organisation och ett bolag med stark finansiell ställning. Vi kommer kunna bidra till Linköpings utveckling på många sätt.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare i Stångåstaden och styrelsen för bra samarbete under 2022.

Fredrik Törnqvist,
VD Stångåstaden

Fredrik Törnqvist,
VD Stångåstaden

Vår koncernledning

Fredrik Törnqvist

VD och koncernchef

Malin Wettre

Chef affärsstöd och HR

Ulf Gustafsson

Chef Boende

Theresé Lindh

Vd Kulturfastigheter och chef Lokal

Marcus Mattsson

Chef Fastighet

Heidi Berger

Marknads- och kommunikationschef

Thomas Lilja

Vd Studentbostäder

Tornet Stångåstadens huvudkontor

Vår styrelse

Astrid Brissman

Styrelseordförande
Invald i styrelsen 2019

Jan Österlind

Vice styrelseordförande
Invald 1991

Stefan Bogren

Invald i styrelsen 2015

Gun Djerf

Invald i styrelsen 2011

Pegos Celentini

Invald i styrelsen 2018

Anna Larsson

Invald i styrelsen 2019

Kent Waltersson

Invald i styrelsen 2019

Maria Moraes

Invald i styrelsen 2015

Christer Johansson

Invald i styrelsen 2019

Eva Kaneklev

Ordinarie ledamot
Invald i styrelsen 2011

Torbjörn Nibelius

Invald 2021

Leif Bronsén

Invald 2021

Fredrik Törnqvist

VD

Styrelseordföranden har ordet

Det är med både stolthet och lite vemod jag blickar tillbaka på året, men också på de senaste fyra åren då jag haft förtroendet på ordförandeposten för AB Stångåstaden. Detta fina bolag som spelar en så stor roll i många linköpingsbors liv och vardag. Visst är det en konstig värld och tid vi lever i och att sammanfatta ett år som 2022, när så otroligt mycket har hänt, är svårt men jag gör ett försök.

Astrid Brissman,
Ordförande Stångåstaden

Det är med både stolthet och lite vemod jag blickar tillbaka på året, men också på de senaste fyra åren då jag haft förtroendet på ordförandeposten för AB Stångåstaden. Detta fina bolag som spelar en så stor roll i många linköpingsbors liv och vardag. Visst är det en konstig värld och tid vi lever i och att sammanfatta ett år som 2022, när så otroligt mycket har hänt, är svårt men jag gör ett försök.

Visst är det lätt att nedslås av att människor lider, både av krig och oroligheter i Europa, men även här hemma där inflation och stigande räntor drabbar våra medborgare på individnivå. Som bolag märker vi naturligtvis också av läget som bland annat medfört svårigheter att få in anbud som gör det möjligt att bygga utan att hyrorna sticker i väg till orimliga nivåer. Fortsatt ökade material-, transport- och elkostnader är en utmaning, samtidigt som vi har krav på oss att bygga billigt. Därför krävs det både nytänkande och kreativitet för att hitta nya lösningar framåt. Ett gott exempel är den prefab-modell som vi testar i nyproduktionen i Skäggetorp. Jag tror att våra hyresgäster, nu kanske mer än någonsin förut, prioriterar funktionella och fräscha bostäder med lite lägre hyra, framför bostäder med prisvinnande arkitektur och hyror därefter.

Trots allt är det återigen skönt att konstatera att Stångåstaden som bolag står stadigt, med stabil ekonomi och låg belåning, mycket tack vare avyttrandet av cirka 1 100 lägenheter till Heimstaden år 2021. Många i vår bransch har det tufft och vi känner oss ändå förskonade tack vare en förutseende, klok ledning och engagerad styrelse.

Under 2022 har vi fortsatt att jobba mot våra klimatmål och jag tror att vi alla håller med om att samhällets omställning inte går tillräckligt snabbt, och att vi därför måste fortsätta arbeta med de delar vi kan påverka. Under året har vi till exempel utökat satsningen på solceller som snart kommer att finnas inom Studentbostäders bestånd i studentboendet Irrblosset. Årets allra sista beslut i styrelsen var att investera ännu mer i vindkraft för att möjliggöra att vi i princip blir helt självförsörjande på el. Ett lika spännande som nödvändigt beslut.

Att jobba för trygga områden och stadsdelar är en ständigt närvarande fråga för oss och det gångna året var inget undantag. Här kan vi summera en rad lyckade insatser, bland annat att vi anställt fler trygghetsvärdar i vissa områden för att på så sätt komma närmare våra hyresgäster och bygga relationer med de boende. Genom att också satsa på ett blandat bestånd med hyresrätter, bostadsrätter och seniorbostäder får vi mer mångfald i områdena vilket också ökar tryggheten. Efter flera års diskussioner, är det nu glädjande att vi har gått samman i ett konsortium i Berga. Det innebär att Stångåstaden tillsammans med ICA Fastigheter, HSB och Heimstaden nu kommer att arbeta tillsammans för ett tryggare Berga. Även i andra stadsdelar har vi liknande samarbeten med såväl hyresvärdar, föreningar och olika aktörer. Här gäller det att vi tillsammans är uthålliga och långsiktiga för att skapa resultat.

I våras tog vi också beslut om en separat ungdomskö för att underlätta för ungdomar mellan 18 och 24 år att få en egen bostad. Beslutet innebär att 80 av våra mindre lägenheter om året är vigda åt ungdomar i vår kö och distribueras via lottning bland de som är i rätt ålder. I ägardirektivet fanns det också med att vi skulle ombilda ett antal hyresrätter till bostadsrätter. En spännande möjlighet som vi tyvärr inte gått att genomföra då intresset hos våra hyresgäster var alltför lågt. Vår satsning på bostadsrätter i den nytänkande stadsdelen Ebbepark har också varit lyckosam. Vi har också kunnat välkomna de nya hyresgästerna i de 38 hyresradhusen i Ekängen. Ett nyproduktionsprojekt som föll väldigt väl ut, med stor efterfrågan trots relativt hög hyra. Under 2022 har vårt dotterbolag Kulturfastigheter lagt ner mycket arbete på LasseMajas Deckarhus, som stod klart tidigt 2023. Ett fint tillskott till Gamla Linköping som jag tror kommer att bli ett riktigt häftigt besöksmål.

Och nu är det alltså dags att tacka för fyra fantastiska år som ordförande. Visst hade det varit häftigt att få vara med och utveckla Roxtuna, liksom Lambohovs säteri och få möjlighet att öppna upp denna vackra byggnad för allmänheten. Men allt har sin tid och det är med stor stolthet jag kliver ut ur det styrelserum där vi under åren verkligen jackat i Stångåstadens innovativa tankesätt och engagemang. Jag är trygg i att styrelse och bolagsledning framöver går hand i hand. Jag är också väldigt glad över vårt samarbete med bolag som Lejonfastigheter, Sankt Kors, Linköping Science Park och Tekniska verken. Att tillsammans hitta vägar framåt har varit både roligt och givande. Med gemensamma krafter fortsätter nu arbetet med att göra Linköping till en trygg, hållbar och framåtlutad stad att leva och verka i.